Suport unànim del ple municipal a les energies renovables

En una sessió sense punts destacats per aprovar, les mocions van ser les grans protagonistes de l’últim ple municipal del curs. L’única aprovada amb suport unànim -assumida per la Junta de Portaveus- va ser un text que reitera l’aposta de l’Ajuntament de Cerdanyola per les energies renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.

ALTRES MOCIONS APROVADES. LES QUATRE DE L’ORDRE DEL DIA VAN OBTENIR LA LLUM VERDA DEL PLENARI

També va obtenir la llum verda del plenari la moció -proposada per ERC, PP, Junts, CS i ECP- per a la creació i regulació d’un aparcament d’autoservei per a autocaravanes. El text demana instar l’Ajuntament de Cerdanyola a estudiar la viabilitat i els emplaçaments possibles per a que, directament o mitjançant l’empresa municipal Cerdanyola Promocions Municipals SLU, construeixi i gestioni un aparcament públic per autocaravanes a la ciutat. La proposta també insta l’Ajuntament  a crear una comissió amb representants dels sectors del turisme, comercial, restauració i hosteleria per tal de definir el model de servei i les condicions amb que s’hauria de prestar per afavorir les sinergies amb la ciutat. “En la situació que estem creiem que un pàrquing d’autocaravanes no és la prioritat”, apuntava la regidora Vera Sánchez (Guanyem). “Amb aquesta proposta posem la gent de Cerdanyola, per exemple la nostra hostaleria i restauració, al centre”, responia Íñigo Enterría (ERC).

La tercera moció aprovada -proposada per ERC, PP, Junts, Guanyem En Comú Podem i Ciutadans- per a la millora de recollida i reciclatge de les restes d’esporga. La proposta insta el govern municipal a estudiar la viabilitat d’un sistema de recollida específic de grans volums d’esporga estacionals als barris amb més jardins com Bellaterra, Montflorit Serraparera, ca n’Antolí, o Canaletes per als períodes amb més demanda com poden ser primavera, les festivitats de Setmana Santa o la tardor. “Aquest és un tema llargament parlat. Tenir un jardí és una meravella, però no és gratis. Quan algú encomana els serveis d’un jardiner a la factura ve un recàrrec per portar l’esporga a la deixalleria”, explicava el regidor d’Espai Públic, Víctor Francos. Concretament, apuntava que a Bellaterra s’han trobat 25 bosses de 50 litres al carrer: “Si l’Ajuntament recull això no pot acabar el recorregut d’orgànica”. A més, recordava que l’1 de gener del 2022 ha d’entrar en vigor el nou sistema de recollida, que “ha d’anar acompanyar d’una regulació cívica de la ciutat i de l’ordenança a la qual es refereix la moció”. En aquest sentit, Albert Turon (ERC) destacava que el seu grup creu que “aquesta feina es pot avançar abans del nou contracte”.   

Finalment, va obtenir la llum verda del plenari -proposada per ERC, Junts, Guanyem i En Comú Podem-  el posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7. El text insta el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l’AP-2 i l’AP7 i a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió vigent fins al 31 d’agost de 2021.

En l’apartat de precs i preguntes, Helena Solà (ERC) va demanar al govern local que es facin proves PCR als treballadors i treballadores de l’Ajuntament. La regidora de Recursos Humans, Glòria Urbano, responia que el Comitè de Seguretat i Higiene Laboral va considerar prioritari “esmerçar els recursos existents en altres mesures de seguretat” com mascaretes o mampares de protecció, però que estudiaran aquesta possibilitat.

Per part de Guanyem, Laura Benseny va demanar que el ple torni a retransmetre’s per Twitter i va assegurar que el seu grup municipal encara té 11 preguntes per respondre de tres instàncies que han presentat: “Des de l’últim ple no hem rebut cap resposta”. Una crítica que l’alcalde Carlos Cordón negava: “Les preguntes s’estan responent en la mesura de les nostres possibilitats”.  Des de CS es sol·licitar al govern com es podria articular de cara al setembre que es torni a recuperar el plenillo ciutadà. “Des de Serveis Informàtics tenim diverses opcions preparades per si de cara al setembre algun ciutadà vol participar-hi. Si la situació s’allarga, la nostra voluntat és que el plenillo també pugui ser virtual”, destacaca l’alcalde.

Què puc fer a la fase 1?

Barcelona i les regions sanitàries de l’àrea metropolitana nord –a la qual pertany Cerdanyola del Vallès- i sud passaran aquest dilluns a la fase 1. Aquí teniu respostes al que es podrà i no es podrà fer:

Em puc moure dins del meu municipi?

Sí, la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades, a les mesures de seguretat previstes i a l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària i per a les activitats autoritzades. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?

No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.

Al carrer, he de portar mascareta?

Dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència que facin inviable la seva utilització. La mascareta tampoc serà obligatòria quan es facin activitats en què, per la seva naturalesa, sigui incompatible l’ús de la mascareta, com pot ser la pràctica esportiva d’esforç intens, o per causes de força major o situació de necessitat.

Puc anar al meu centre de treball?

Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

Puc sortir a comprar quan vulgui?

Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 a 12 h i de 19 a 20 h.

Poden obrir els comerços?

Sí, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat (ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb necessitat de cita prèvia. Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat comercial a partir de la pregunta 123.

Restaurants i similars poden obrir i donar servei?

Sí, per a servei en terrasses i també per recollir comandes prèviament encarregades.

Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Anar a comprar fora del municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o única.

Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives.  No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties prèvies...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.), sobretot amb les persones més vulnerables. També es permet, en general, l’assistència a domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat als domicilis dels progenitors o tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.

Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra regió sanitària o àrea de gestió assistencial, si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.

Puc quedar amb gent al carrer?

Els grups màxims de persones són de 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, , com l’ús de mascareta, com la distància mínima de seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

Sí. Els grups socials poden ser de com a màxim 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant els contactes socials amb terceres persones, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones, o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

Podem estar-nos als espais comunitaris de l'edifici on vivim?

Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (ús de mascareta, distància de 2 metres, absència de contacte físic...). Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars.

Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc els passadissos o els espais laterals interiors dels edificis.

Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones i la higiene de mans.

Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?

Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària i amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Es limita l’ocupació a un 30% de l’aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran a una quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents i llibres. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Els museus estan oberts? Hi puc anar?

Els museus també poden obrir amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (“individual” s’entén també com a unitat familiar o de convivència). És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu. Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de recepció i vestuaris, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

I la pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i les zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals. No està prevista la pesca ni la caça esportiva.

Puc anar als parcs, al bosc o a la platja?

Sí, tant a passejar com a fer esport individual, amb la limitació que no estigui a més d’1 km de casa en el cas del passeig i sempre que l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés per motius de seguretat.

La normativa estatal no preveu específicament ni restringeix l’activitat esportiva en el medi aquàtic (platges, rius...). Es recomana no fer-ne i respectar el tancament d’aquests espais que els ajuntaments duguin a terme per seguretat. També es permet l’activitat cinegètica i la pesca.

Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual o passejar. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.

Soc esportista federat, tinc les mateixes condicions?

Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica individual de l’esport i les franges horàries. Ara, però, ja podeu practicar esport dos cops al dia i fora del vostre municipi, sense sortir de la regió sanitària que us correspongui. Per dur a terme l’activitat, pots accedir lliurement als espais naturals que requeriu (mar, rius, embassaments, d’altres).

En el cas que la modalitat es practiqui amb la participació d’animals, es podrà fer a l'aire lliure de forma individual al recinte on es trobi l’animal, amb cita prèvia i dins la franja establerta.

 

  • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C