Un centenar de mesures i 4 milions d'euros per afrontar els efectes de la covid-19

La Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola ha tancat els seus treballs tot aprovant 109 actuacions per fer front als efectes de la crisi sanitària a la ciutat en la sessió de presentació de les conclusions. Hi han participat a prop d’una cinquantena de representants de col·lectius de l’àmbit social i econòmic de la ciutat, així com de totes les formacions polítiques presents al consistori. El govern municipal preveu la mobilització de 4 milions d'euros per fer front als efectes de la COVID-19 a través del paquet de mesures que s’acaben de donar a conèixer. D’aquest total, 1'7 milions euros aniran destinats a ajuts directes a famílies, autònoms i petites empreses.

Mesures en 13 àmbits

La bateria de 109 mesures que abasten 13 àmbits diferents. En primer lloc, un paquet de mesures a fi de garantir les necessitats bàsiques i pal·liar qualsevol nova situació de vulnerabilitat conseqüència de la crisi sanitària. Un segon bloc, previst per donar resposta a les necessitats en l’àmbit de l’educació i per garantir les oportunitats a la infància, tenint molt present la necessitat de posar en marxa aquest estiu casals amb reforç educatiu. Garantir, també, durant el període estival les beques menjador, o continuar proporcionant els recursos necessaris als infants i famílies vulnerables per fer front al nou període escolar, com ja s’ha fet amb el repartiment de suports i assegurant la connexió a internet dels alumnes.

Una nova bateria de mesures en l’àmbit de l’habitatge i l’exclusió residencial, preveient la immediata posada en marxa de la Taula d’Habitatge i l’activació del projecte sensellarisme que ens permetrà anticipar-nos a possibles futures situacions d’emergència habitacional. Un paquet de mesures en l’àmbit de la Gent Gran, la dependència i de les persones amb discapacitat, reforçant el seguiment telefònic a tota la gent gran sola per detectar possibles nous casos d’aïllament, i ampliant les prestacions oferides des del Servei de Teleassistència.

També, mesures en l’àmbit de la regidoria de Feminisme per assegurar l’assessorament i l’atenció a dones víctimes de violència masclista garantint a ple rendiment l’activació de protocols durant el mes d’agost. En el document resultant, també es contemplen mesures en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, entre les quals hi figura el compromís de dur a terme una trobada en memòria de les persones que ens han deixat a la ciutat per la COVID-19, així com un reconeixement als treballadors i voluntaris que ha jugat un paper transcendental en aquesta crisi.  

Seguidament, trobem un paquet de mesures d’ajuda a l’impuls econòmic i fiscals i a la conciliació de la vida familiar i laboral, que preveuen els ajuts directes a petites empreses, autònoms i famílies, més ambiciosos de la història de la nostra ciutat. També mesures per a la promoció econòmica, del comerç i l’hostaleria local, algunes de les quals ja s’han començat a implementar com la campanya de suport al comerç, els serveis i l’hostaleria de proximitat amb l’entrada a fase 1 de la desescalada. De la mateixa manera, mesures en l’àmbit de la protecció de l’ocupació garantint l’acompanyament als autònoms i treballadors afectats per la crisi de la COVID-19. Sol·licituds econòmiques i fiscals a altres Administracions Públiques com demanar al govern d’Espanya poder destinar el superàvit i els romanents de tresoreria en polítiques i mesures que ajudin a la reconstrucció de la ciutat; sol·licitar a la Generalitat de Catalunya ajuts econòmics de mesures urgents complementàries en matèria d’ajuts econòmics de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19; i sol·licitar a l’AMB la bonificació del Tribut Metropolità.

D’igual manera, mesures en l’espai públic, com reservar per als vianants els caps de setmana els eixos principals de la ciutat per guanyar espai per a la població en detriment del vehicle privat, amb l’objectiu que la ciutadania pugui passejar de manera segura en espais prou amples per mantenir la distància de seguretat. Així com es continuarà insistint en la desinfecció de carrers i equipaments de màxima concurrència, i se senyalitzaran oportunament, sempre que sigui possible, les recomanacions de les autoritats sanitàries a carrers i equipaments.

Finalment, també s’implementaran mesures en l’organització municipal, com la creació de l’Oficina d’afectats per la COVID-19 que ha de servir per prestar una assistència integral, coordinada i especialitzada per a la tramitació d’ajuts econòmics a les persones físiques o jurídiques afectades per l’impacte crisi sanitària.

On consultar el document sencer?

Document final de la Taula de Treball

  • Publicat a Ciutat

ERC demana millores a l’AMB i la suspensió del Tribut Metropolità fins que no s’apliquin

El Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha demanat formalment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) millores associades al Tribut Metropolità i la seva suspensió mentre aquestes no s'apliquin.

“Un any i mig després de l’entrada del sistema tarifari únic, els 18 municipis de la segona corona segueixen sense gaudir dels serveis que els corresponen en igualtat de condicions”, destaquen els republicans. Per aquest motiu la formació ha demanat a l’AMB  l'assumpció de la seva competència del servei d'autobús urbà, la signatura amb els municipis els convenis pels quals es faci el traspàs i es liciti per l'AMB els serveis de bus urbà. També ha sol·licitat que elabori de forma urgent, en una taula de treball amb els municipis metropolitans, un calendari cert i concret de desplegament d'aquell servei i les seves millores en freqüències, recorreguts i noves línies, entre d’altres. Els republicans també demanen a l’ens metropolità l'aplicació de tots els ajuts socials i títols tarifaris en igualtat pels habitants dels 36 municipis i recalcular el tribut als municipis de la segona corona i l'estudi d'un nou tribut pels 36 municipis sota criteris unitaris.

“El temps i la inactivitat de l'AMB ha fet que quedi palesa la desigualtat entre els ciutadans metropolitans de la primera corona i la segona corona, atès que tots contribueixen econòmicament igual, però no tots gaudeixen dels mateixos serveis”, apunten els republicans en un comunicat.  En aquest sentit, recorden que al ple municipal de novembre de 2019 es va aprovar una moció dels grups d’ERC i En Comú Podem  que reclamava, entre altres, la revisió dels criteris de càlcul del Tribut Metropolità, diferenciar les activitats de serveis i de comerç de proximitat de la resta d’activitats no residencials, incorporar la tarifació social, que l’AMB assumeixi el finançament que li correspon del transport urbà, i que es presentés un calendari de millores abans de dos mesos. “Mig any més tard cap d’aquelles demandes han estat assumides per l’AMB”, remarquen. Així, ERC exigeix a l'AMB que fins que no es compleixin les seves demandes, se suspengui el cobrament del Tribut Metropolità a la segona corona. 

Covid-19

D’altra banda, els republicans reclamen l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques que han de contemplar la creació d'una línia d'ajuts econòmics que cobreixi fins a un 95% de la quota líquida del Tribut Metropolità per a col·lectius afectats per la crisi del COVID-19.

L'oposició presenta propostes conjuntes al govern per afrontar la crisi del coronavirus

Els grups municipals d'ERC, Ciutadans, Guanyem, Junts per Cerdanyola i el Partit Popular treballen conjuntament, "tot i les diferències ideològiques i programàtiques", per fer una sèrie de propostes al govern municipal per afrontar "la greu crisi sanitària i econòmica que pateix la ciutat a conseqüència de la pandèmia de la COVID 19". L'oposició- excepte En Comú Podem- entén que aquestes propostes són "el mínim comú essencial i exigible" i que també esdevenen "d'urgent estudi i aplicació", segons destaquen en un comunicat conjunt. "Considerem que no podem esperar més i que les necessitats de la ciutadania són reals, presents i inajornables", apunten en un comunicat. Des de l'inici de la pandèmia i la declaració de l'estat d'alarma, l'oposició ha estès la mà al govern municipal, però creu que és "l'hora de refermar no només la nostra voluntat de col·laboració i el nostre compromís amb la ciutat i els seus veïns i veïnes, sinó també en l'exigència de mesures immediates al govern municipal". En aquest sentit, asseguren que el govern municipal els ha comunicat que està treballant en diferents mesures que ells exposen. "Però comprovem que els ritmes i els resultats no es corresponen a la urgència del moment", anuncien.

Quines són les mesures proposades?

Establir dues taules de treball municipals en el termini màxim de deu dies, una amb tots els agents econòmics, empresarials, autònoms i comercials, i un altre amb les entitats del tercer sector i socials de la ciutat per estudiar com reduir l'impacte del coronavirus sobre l'economia i la ciutadania de Cerdanyola per elaborar i aprovar d'un Pla de Reactivació Econòmica Local, incloent-hi una campanya de foment del consum de proximitat i el comerç i serveis locals.

Creació en el termini de 5 dies d'una taula de treball entre govern, oposició i tècnics municipals per a l'estudi de la modificació dels pressupostos per tal de fer-los una eina capaç de donar resposta als nous requeriments que es plantejaran els propers mesos i que en el moment de la seva aprovació eren imprevisibles.

Mobilitzar el màxim possible del romanent de tresoreria d'11 milions i el superàvit econòmic del 2019, per afrontar la crisi econòmica derivada de la COVID-19.

Dissenyar un Pla de rescat pel finançament de mesures, ajudes socials, prestacions econòmiques, subvencions, etc que arribi a les famílies necessitades, a les persones treballadores que han patit un ERTO, o els han acomiadat, o se'ls ha suspès el seu contracte laboral, o no han superat el període de prova contractual, o se'ls ha aplicat una reducció de la jornada.

Elaborar un Pla de rescat a les pimes, petites empreses i autònoms que han hagut de fer un ERTO, o han patit disminució de facturació de més d'un 50% o directament han sofert el tancament del negoci a partir de la declaració de l'estat d'alarma, a través d'ajudes i subvencions per tal que els autònoms no vegin tancar les seves activitats i negocis.

Demandar per part de l'Ajuntament al Govern de l'Estat la modificació de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera, i permetre que els Ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l'any 2019. També la flexibilització de la regla de despesa i l'estabilitat pressupostària, amb l'objectiu que el nostre ajuntament que té un pla d'ajustament econòmic pugui accedir a liquiditat i finançament mentre duri tot el temps de la crisi que ara s'inicia. L'adequació i millora de mesures de contractació pública, i implementar accions per la simplificació de tràmits per tal de dotar de major agilitat i capacitat per impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. L'autorització en l'augment en la destinació dels recursos propis sigui que s'hagin de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica del nostre municipi.

Estudiar la possible aplicació d'una renda mínima municipal per a les famílies més vulnerables.

Dotar de recursos personals, materials i econòmics els serveis socials per poder fer un seguiment acurat de totes les persones que estiguin en situació de risc.

Implementació de targetes moneder al comerç local amb càrregues dels ajuts per a col·lectius vulnerables i ajudar a la promoció del comerç local.

Reforç de les mesures de salut al municipi per a garantir una millor salut pública i la immunoprotecció de la població. En especial la protecció i anàlisi de la qualitat de vida: demanar la instal·lació d'una estació fixa de control automàtic per a fer mesures de la contaminació, contaminació acústica, canvi climàtic, decreixement de consum energètic i d’emissions. També la desinfecció de carrers i edificis municipals de manera continua.

Prèvia formació oportuna dels treballadors, l'oficina local d'habitatge assessorarà a les persones que ho sol·licitin en relació a les moratòries hipotecàries, del pla d'ajuts públics al lloguer pels inquilins, així com establir un protocol, juntament amb serveis socials, per a garantir que els hi arribin els subministraments bàsics.

Reactivar la mesa local de l'habitatge per a determinar la situació de necessitat d'habitatge, com l'estat d'impagaments d'hipoteques i lloguers.

Adequar de personal i dotar econòmicament el servei de mediació i incentivar aquest sistema per atendre les necessitats de tota la ciutadania i en especial a les afectades per les conseqüències de la COVID19.

Simplificar i agilitzar els tràmits administratius d'ajudes , de gestions d'informació o sol·licitud de serveis per a permetre accedir a la ciutadania individual i col·lectiva a qualsevol dels ajuts derivats de la crisi sanitària i econòmica producte de la COVID que ofereixin les diferents administracions en qualsevol dels àmbits.

Suport als professionals del sector cultural, en especial s'empararà totes les activitats culturals o cíviques suspeses per a reprogramar-les sota cicles culturals a celebrar durant la tardor/hivern.

ERC demana un acord ampli per respondre ja a la crisi del coronavirus

En una roda de premsa virtual, el grup municipal d’ERC ha reclamat al govern municipal mesures urgents en l'àmbit social i econòmic i la creació d'una taula de treball que defineixi i posi en marxa aquestes mesures. “Hi ha una realitat molt dura, una crisi econòmica que no esperarà que acabi el confinament, cal un acord ampli per pal·liar els efectes d’aquesta crisi econòmica. Les famílies, empreses i autònoms no poden esperar”, remarcava la portaveu Helena Solà. Per als republicans, la crisi sanitària ha portat de forma paral·lela una crisi econòmica i social i aposten per la cooperació política i ajuda mútua de forma real i efectiva: "Les demandes dels veïns i veïnes de Cerdanyola són reals i urgents, mereixen un ajuntament proactiu que doni la resposta necessària als seus problemes. Cal que s'escolti les propostes de tothom, i atendre les seves necessitats de forma ràpida i eficient, i això només es podrà fer si treballem plegats govern i oposició".

Les principals propostes dels republicans, que ja van anunciar al ple extraordinari del 8 d’abril, passen per crear una taula de treball amb els actors socials i econòmics per definir les ajudes, comptant amb representants dels autònoms, comerç, hostaleria, empresarial i famílies, entre altres. També aposten per modificar el pressupost municipal del 2020 tot adaptant-lo a les necessitats actuals i dedicar fins on sigui possible el superàvit de 7’5 milions d’euros de la liquidació del pressupost de 2019 -amb un romanent de tresoreria d’11 milions-, a “pal·liar els efectes d’aquesta crisi”.

Els republicans destaquen que han treballat des de l’inici de l’estat d’alarma amb propostes al govern municipal. En aquest sentit, el president de la secció local d'ERC, Albert Turon, lamentava la “sensació de falta de resposta” de l’executiu de Carlos Cordón: "Tenim propostes, ens oferim per ajudar i som conscients de les dificultats que pot tenir el govern municipal, però ens trobem amb una porta tancada". A més, Esquerra assegura que ha fet arribar per instància 21 preguntes. "El govern només ens ha contestat cinc. Tres d'aquestes preguntes eren referents a la gestió de la via pública i les altres dues a l'àmbit de serveis socials", explicava la regidora Montse Nieto. Els republicans són conscients que la normativa dels plens i sessions informatives extraordinàries no contempla l’espai de 'precs i preguntes', però demanen que es busquin altres fórmules com han fet altres consistoris.  

Què ha proposat ERC més enllà del que va reclamar al ple extraordinari del 8 d’abril?

El dilluns 16 de març van fer una nota de premsa en la qual oferien tot el seu suport al govern municipal, i sol·licitaven la creació d’una comissió permanent que permetés aportar idees i cooperar per afrontar les properes setmanes. La finalitat d’aquesta comissió era que el govern disposés del màxim suport de l’oposició en les principals decisions a prendre, així com per a recollir i valorar el màxim de les propostes que s’aportessin.

Després d’una setmana fent propostes via el grup de portaveus, el dilluns 23 de març ERC va fer públic un recull amb les propostes que considerava més importants, i es demanava la convocatòria de Comissions Informatives i del Ple Municipal per a fer efectives les mesures que s’havien anunciat pel govern però no s’havien aplicat. Una setmana més tard, el dilluns 30 de març, ERC considerava que no n'hi havia prou amb les mesures adoptades per superar la crisi i s'oferia públicament per a negociar una modificació general del pressupost municipal, a l'apreciar que, a causa de la crisi sanitària i del seu greu impacte en tots els àmbits laborals, socials i econòmics, els pressupostos aprovats havien perdut tot el seu sentit tant pel que fa a les necessitats actuals, com també pel que fa a la previsió de les possibilitats de la ciutadania per fer front a les seves obligacions fiscals i econòmiques amb l’ajuntament. Novament, expliquen, els regidors d'ERC es van oferir per a començar les tasques de forma immediata per la preparació d’uns nous comptes municipals.

Cerdanyola Comerç i Serveis reclama una taula de treball dels agents econòmics

Les mesures presentades fins ara pel govern municipal són “del tot insuficients per protegir les persones que treballen en el comerç i als petits empresaris que donen servei a la ciutat”, segons Cerdanyola Comerç i Serveis. Per aquest motiu l’associació de comerciants reclama la creació d’una taula de treball que tingui com a objectiu “sumar esforços per donar suport al teixit econòmic en aquesta situació excepcional i reduir l’impacte que el coronavirus pugui tenir en l’economia de la ciutat”. A més, els comerciants demanen a govern i oposició que es facin seves una bateria de mesures prioritàries i “treballin de manera conjunta per un sector que veu amb molta preocupació la situació actual”.

Les propostes dels comerciants

Cerdanyola Comerç i Serveis demana l’avançament i pagament immediat de les factures pendents d’abonament i subvencions ja tramitades, als autònoms i petits i mitjans comerços i assocacions del sector, per dotar-los de liquiditat. També proposa la creació d’una oficina tributària d’atenció i assessorament al comerciant i autònom i la carència en el pagament d’aquells tributs i taxes municipals que guardin relació amb activitats econòmiques limitades arran del decret d’estat d’alarma (terrasses, residus, tribut AMB, etc). Els comerciants també demanen la implementació de rebaixes de tributs i taxes municipals i l’obertura de línies d’ajuts i subvencions destinades a compensar-ne el pagament.

Garantir la continuïtat de tots els contractes públics subscrits amb proveïdors,  pensar en propostes de polítiques de dinamització de comerç a posteriori i prioritzar la compra de productes i material en comerços i empreses de la ciutat són altres de les mesures proposades per l’associació. Així, l’entitat també sol·licita preparar un paquet d’actuacions directes al comerç i els autònoms, preveure i actuar davant de possibles situacions emocionals pel fet de tancament i/o reorganització de les plantilles i la creació d’una partida pressupostària d’ajudes directes als comerç.

Engegar una gran campanya de promoció del comerç i restauració local que sigui àmplia i potent, poder tenir 30 minuts gratuits a la zona blava de la ciutat i als parkings subterranis públics i una subvenció equivalent al 30% de l’IBI 2020 a propietaris que perdonin el lloguer durant el confinament als seus llogaters -encara que l’IBI estigui repercutit al llogater- són les propostes que tanquen la batería de propostes dels comerciants.

Suport de Junts per Cerdanyola

D’altra banda, Junts per Cerdanyola s’ha sumat a les reivindicacions que ha fet públiques Cerdanyola Comerç i Serveis. “Bona part de les quals ja hem defensat en diverses ocasions”, apunten des de la formació. “Creiem que el govern ha d’avaluar seriosament la quinzena de propostes que fa l’associació, però és imprescindible fer-ho en col·laboració directa amb els representants dels sectors afectats”, remarquen. Junts assegura entendre que “la millor manera de saber els danys que aquesta crisi sanitària provocarà en el teixit econòmic local és esperar que acabi l’Estat d’Alarma”, però “hi ha accions que reclamen immediatesa”. Per aquest motiu, ara és “imprescindible convocar amb urgència una primera trobada amb els sectors esmentats i els grups de l’oposició per analitzar quines són les emergències ara i preparar el camí per a les mesures de les properes setmanes i mesos”.

Activat un protocol preventiu per contenir la incidència del coronavirus a Cerdanyola

Amb l’objectiu de tenir especial cura de la població de risc i evitar activitats d’àmplia concurrència, s’han activat mesures preventives en el marc de la comissió de seguiment municipal de l’epidèmia del coronavirus liderada per l’alcalde Carlos Cordón, que també han estat ratificades en una Junta de Portaveus d’urgència per part de tots els grups municipals. De moment, són vigents des d'avui i fins al 27 de març.

o Els Casals de la Gent Gran Municipals romandran tancats. Es recomana que els Casals privats procedeixin d’igual manera.

o Se suspenen les representacions teatrals a l’Ateneu.

o Els Museus Municipals romandran tancats al públic.

o Queden suspeses les activitats culturals i lúdiques així com els actes informatius organitzats per l’Ajuntament.

o Queden suspesos els actes programats en el marc del Dia Internacional de les Dones.

o S’espaiaran els torns a l’oficina d’atenció ciutadana a fi d’evitar possibles aglomeracions.

o Se suspenen les activitats programades al Casal de Joves.

o Se suspenen les activitats programades als Centres Cívics.

o Els equipaments esportius municipals romandran tancats al públic.

 

 

  • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C