L'Ajuntament distribuirà 8.487 mascaretes per als majors de 70 anys

El consistori ha començat a repartir mascaretes de formar personalitzada per correu postal a les persones de 70 i més anys empadronades a Cerdanyola. Amb aquesta mesura, com ja va passar amb els infants, l’Ajuntament vol que la sortida al carrer de la gent gran de la ciutat es produeixi amb les màximes garanties possibles de seguretat. L’Ajuntament té previst distribuir 8.487 mascaretes entre la població empadronada a Cerdanyola del Vallès majors de 70 anys, segons dades extretes del padró municipal. El repartiment es farà igual que en el cas dels infants: serà personalitzat, la mascareta es deixarà a la bústia de les llars i anirà acompanyada d’una carta de l’alcalde amb instruccions de com utilitzar-la correctament. Es tracta de mascaretes higièniques reutilitzables que es poden rentar fins a 140 vegades. Tenen les mateixes característiques que les repartides fa uns dies entre els infants de la ciutat a excepció de les mides, que corresponen a les d’una persona adulta. 

QUAN PODEN SORTIR ELS MAJORS DE 70 ANYS?

Actualment, les persones majors de 70 anys poden sortir al carrer entre les 10h i les 12h i entre les 19h i les 20h. Al igual que la resta de persones, en les seves sortides han de mantenir la distància interpersonal de dos metres i en el cas de no poder han d’utilitzar obligatòriament la mascareta.

 • Publicat a Ciutat

Un centenar de mesures i 4 milions d'euros per afrontar els efectes de la covid-19

La Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola ha tancat els seus treballs tot aprovant 109 actuacions per fer front als efectes de la crisi sanitària a la ciutat en la sessió de presentació de les conclusions. Hi han participat a prop d’una cinquantena de representants de col·lectius de l’àmbit social i econòmic de la ciutat, així com de totes les formacions polítiques presents al consistori. El govern municipal preveu la mobilització de 4 milions d'euros per fer front als efectes de la COVID-19 a través del paquet de mesures que s’acaben de donar a conèixer. D’aquest total, 1'7 milions euros aniran destinats a ajuts directes a famílies, autònoms i petites empreses.

Mesures en 13 àmbits

La bateria de 109 mesures que abasten 13 àmbits diferents. En primer lloc, un paquet de mesures a fi de garantir les necessitats bàsiques i pal·liar qualsevol nova situació de vulnerabilitat conseqüència de la crisi sanitària. Un segon bloc, previst per donar resposta a les necessitats en l’àmbit de l’educació i per garantir les oportunitats a la infància, tenint molt present la necessitat de posar en marxa aquest estiu casals amb reforç educatiu. Garantir, també, durant el període estival les beques menjador, o continuar proporcionant els recursos necessaris als infants i famílies vulnerables per fer front al nou període escolar, com ja s’ha fet amb el repartiment de suports i assegurant la connexió a internet dels alumnes.

Una nova bateria de mesures en l’àmbit de l’habitatge i l’exclusió residencial, preveient la immediata posada en marxa de la Taula d’Habitatge i l’activació del projecte sensellarisme que ens permetrà anticipar-nos a possibles futures situacions d’emergència habitacional. Un paquet de mesures en l’àmbit de la Gent Gran, la dependència i de les persones amb discapacitat, reforçant el seguiment telefònic a tota la gent gran sola per detectar possibles nous casos d’aïllament, i ampliant les prestacions oferides des del Servei de Teleassistència.

També, mesures en l’àmbit de la regidoria de Feminisme per assegurar l’assessorament i l’atenció a dones víctimes de violència masclista garantint a ple rendiment l’activació de protocols durant el mes d’agost. En el document resultant, també es contemplen mesures en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, entre les quals hi figura el compromís de dur a terme una trobada en memòria de les persones que ens han deixat a la ciutat per la COVID-19, així com un reconeixement als treballadors i voluntaris que ha jugat un paper transcendental en aquesta crisi.  

Seguidament, trobem un paquet de mesures d’ajuda a l’impuls econòmic i fiscals i a la conciliació de la vida familiar i laboral, que preveuen els ajuts directes a petites empreses, autònoms i famílies, més ambiciosos de la història de la nostra ciutat. També mesures per a la promoció econòmica, del comerç i l’hostaleria local, algunes de les quals ja s’han començat a implementar com la campanya de suport al comerç, els serveis i l’hostaleria de proximitat amb l’entrada a fase 1 de la desescalada. De la mateixa manera, mesures en l’àmbit de la protecció de l’ocupació garantint l’acompanyament als autònoms i treballadors afectats per la crisi de la COVID-19. Sol·licituds econòmiques i fiscals a altres Administracions Públiques com demanar al govern d’Espanya poder destinar el superàvit i els romanents de tresoreria en polítiques i mesures que ajudin a la reconstrucció de la ciutat; sol·licitar a la Generalitat de Catalunya ajuts econòmics de mesures urgents complementàries en matèria d’ajuts econòmics de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19; i sol·licitar a l’AMB la bonificació del Tribut Metropolità.

D’igual manera, mesures en l’espai públic, com reservar per als vianants els caps de setmana els eixos principals de la ciutat per guanyar espai per a la població en detriment del vehicle privat, amb l’objectiu que la ciutadania pugui passejar de manera segura en espais prou amples per mantenir la distància de seguretat. Així com es continuarà insistint en la desinfecció de carrers i equipaments de màxima concurrència, i se senyalitzaran oportunament, sempre que sigui possible, les recomanacions de les autoritats sanitàries a carrers i equipaments.

Finalment, també s’implementaran mesures en l’organització municipal, com la creació de l’Oficina d’afectats per la COVID-19 que ha de servir per prestar una assistència integral, coordinada i especialitzada per a la tramitació d’ajuts econòmics a les persones físiques o jurídiques afectades per l’impacte crisi sanitària.

On consultar el document sencer?

Document final de la Taula de Treball

 • Publicat a Ciutat

El Consell Comarcal destinarà les assignacions econòmiques dels grups comarcals a la investigació mèdica contra la Covid-19

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat destinar els imports que finalment resultin de les renúncies dels grups comarcals a les assignacions econòmiques que perceben com a grup a la investigació de la lluita contra la COVID-19. Les properes setmanes es mantindrà contacte amb diferents centres de recerca o mèdics per tal d’establir el millor destí possible en l’àmbit comarcal. Per poder destinar el imports resultants de les renúncies efectuades a la investigació de la lluita contra la COVID-19, caldrà seguir la tramitació prevista a la Llei General de Subvencions. Així, s’habilitarà la partida corresponent en el pressupost comarcal per poder transferir aquests fons a l’entitat que s’acordi.

Durant la vigència de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, diferents grups polítics - PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, Ciutadans, Tot per Terrassa i el PP- amb representació al Consell Comarcal han presentat escrits de renúncia a les assignacions econòmiques que perceben com a grup. Aquestes renúncies s’han efectuat amb efectes a partir del 14 de març, i amb una vigència variable, en uns casos pel termini de tres mesos i en altres mentre duri l’Estat d’Alarma. El grup de CAM- AMUNT ha decidit no reunciar, ja que segons han manifestat destinen aquests recursos a projectes de caire social.

La majoria de professionals del Taulí amb PCR positiva han desenvolupat anticossos

La majoria de professionals del Parc Taulí amb PCR positiva prèvia han desenvolupat anticossos anti-SARS-CoV-2, segons els primers resultats (provisionals) de l’estudi de seroprevalença COVID-19 que s'està portant a terme al Parc Taulí, amb el finançament de la Fundació Banc Sabadell."Donada la provisionalitat dels resultats, però, encara no podem extreure conclusions definitives", apunten des de l'hospital de referència de Cerdanyola.  Un cop finalitzin les extraccions que s'estan realitzant als professionals, l'estudi continuarà amb la inclusió d'altres 600 persones, que en aquest cas seran pacients del propi hospital i ciutadans de la població de referència. 

Són els primers resultats de l'estudi que s'està fent des del 4 de maig. A data 14 de maig ja s'havien rebut un total de 3.422 qüestionaris de professionals interessats en participar-hi, dels quals ja s'han programat 3.189 (93,2%) extraccions i s'han realitzat 1.392 (43,6%). D'aquestes, ja tenen resultat informat un total de 1.181 professionals. Del total de determinacions realitzades i informades fins ara s’ha trobat que un 13,3% (n=157) han desenvolupat resposta immunològica (anticossos IgG) enfront coronavirus SARS-CoV-2. 

Els resultats per professionals que prèviament s'havien fet la determinació de PCR de SARS-CoV-2 en nasofaringe:

 • Professionals amb PCR positiva: serologia positiva 94% (46/49).
 • Professionals amb PCR negativa: serologia positiva 25.5% (13/51).
 • Professionals que NO es va realitzar la PCR: serologia positiva 9,1% (98/1.081). En aquest grup s’han detectat 5 casos amb resultat NO concloent (0,5%).
   

 

 • Publicat a Ciutat

Viure i sobreviure al coronavirus

El coronavirus ens ha canviat la vida a tots, però per a algunes persones el gir ha estat de 360 graus. Abans de l’inici de la pandèmia la cerdanyolenca Miriam Marin, amb parella i dues filles, treballava d’auxiliar d’infermeria de nounats al torn de nit de l’Hospital General Universitari de Catalunya. Un centre hospitalari que a finals de març va passar a dedicar-se exclusivament a la lluita contra la covid-19. “Ja no hi havia especialitats, tot era coronavirus”, recorda la cerdanyolenca. A mitjans de març la seva mare començava amb els primers símptomes i poc després també ho feia el seu pare. “A més dels torns a l’hospital, havia d’anar a casa seva a cuinar, netejar, medicar-los i portar la compra. Després arribava a casa meva i m’aïllava en una habitació i no podia estar en contacte amb la meva parella ni les meves filles”.

“Arribaves a l’hospital mentalitzada. Et deies a tu mateixa, jo puc. Però després et trobaves allà persones que amb 60 anys se’ls consumien els pulmons en 48 hores. I no podies fer res”

Si una cosa té clara aquesta cerdanyolenca de 32 anys és que  el coronavirus no discrimina per edat, gènere o patologies prèvies. Els seus pares ara ja estan millor i hem pogut parlar amb ells, prefereixen les inicials perquè no volen cap tipus de protagonisme, però sí que consideraven que explicar el seu cas podia ser útil. MG és la mare de la Miriam i té 61 anys i té una patologia que no està considerada com a grup de risc per a la covid-19. El seu pare, FM, té 59 anys i és una persona enèrgica que no ha estat mai malalta. Per tant, ni per edat ni per patològies prèvies els seus pares tenien un gran perill, però van acabar patint la malaltia. Amb els primers símtptomes de la seva mare, l’hospital va deixar la Míriam en quarantena. “Encara no he tornat perquè malgrat que em van fer la prova i sóc negativa, tinc símptomes”, explica. Ja han passat els dies, però el record dels pocs dies de pandèmia viscuts en primera línia no s’obliden: “Arribaves a l’hospitalI mentalitzada. Et deies a tu mateixa, jo puc. Però després et trobaves allà persones que amb 60 anys se’ls consumien els pulmons en 48 hores. I no podies fer res”. I cada dia,  recorda, sorties de l’hospital entre llàgrimes. “Tot i que jo ho vaig viure pocs dies per la situació dels meus pares, després ho he anat seguint a través dels companys”, apunta. És cert que tots els professionals sanitaris estan preparats per veure morir a la gent, però aquesta malaltia els va agafar per sorpresa: “Era tot desconegut, jo em vaig haver de preparar mentalment per deixar als meus pares a casa i a no tocar al meu marit ni a les meves filles per por a contagiar-los”. Quan arribava a casa la seva filla de set anys -”la gran té 13 i ha entès tot millor”- li demanava una abraçada. “Ella no entenia el fet de no poder tenir contacte amb la seva mare. És molt dur no poder fer-ho. Vaig arribar a dutxar-me amb lleixiu diluïda”, assegura. Cap contacte amb la seva família fins que ha donat negatiu en la prova. Amb el resultat a la mà, han recuperat els petons i les abraçades perdudes. El 14 de març la seva mare, MG, va començar amb símptomes com dolor muscular, cansament i vòmits. La Míriam va dedicir portar-la a l’hospital on va  donar positiu en coronavirus i va estar ingressada dos dies. Després va continuar l’hospitalització a casa gràcies a l’ajuda de la Miriam. Però als quatre dies la situació es va complicar encara més quan també el seu pare, FM, va començar a notar símptomes. “Primer vaig notar cansament i em costaba respirar”, explica FM. “La meva filla em va mirar la saturació i em va dir que anés al CAP II, allà em van posar oxígen, però  ja van veure que potser es complicaria el tema per l’auscultació que em van fer i hauria d’anar a l’hospital”. Després de tornar a casa va empitjorar en poques hores. “Jo no volia anar a l’hospital perquè sabia que allò seria un caos, però la Miriam em va convèncer”, recorda. Poc més tard una ambulància se l’emportava al Taulí. “Realment quan se’l van emportar vaig pensar que potser no el tornaria veure, s’havia consumit en 48 hores”, apunta la Míriam. El cerdanyolenc va estar 24 hores al Taulí i no les oblidarà mai. “Érem 40 o 50 persones en 20 metres quadrats i jo no era dels que estava pitjor”, indica. Com que la seva filla auxiliar d’infermeria va poder continuar l’ingrés a casa, on va perdre el gust, l’olfacte i tenia molta diarrea. “Em feia mal l’ànima i tot, va arribar un moment que volia morir-me”, recorda. Va ser diagnosticat amb covid-19 i pneumònia. A més, va perdre 10 quilos en 10 dies. Dues setmanes després va començar a sortir del pou. “I sortir del forat vol dir poder aixecar-te del llit per anar al lavabo i cuinar alguna cosa. Però per la nit encara tinc els pulmons carregats”, explica amb paraules d’agraïment per la seva filla. “Sort d’ella que ha fet tot i ens ha pogut controlar i medicar”, apunta. Ara la seva dona ja pot sortir al carrer i ell encara haurà d’esperar. Malgrat tot el que ha patit, se sent un privilegiat: “A l’hospital hi havia gent molt pitjor, jo vaig poder continuar l’ingrés a casa, que és gran i té dos lavabos. No tothom té això”. Un matrimoni cerdanyolenc que se sent afortunat per haver sobreviscut al coronavirus i poder-ho explicar.

 • Publicat a Ciutat

Assagen un tractament amb cèl·lules mare per a pacients amb afectació pulmonar greu per la COVID-19

Teràpies pioneres per tractar els efectes de la covid-19 desenvolupades des de Cerdanyola. L'empresa Sevibe, amb seu al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), i l'Hospital Universitari Niño Jesús de Madrid han posat en marxa un assaig per tractar amb cèl·lules mare la Síndrome de Dificultat Respiratòria Aguda (SDRA) en pacients afectats per la COVID-19

L'assaig clínic presentat pel banc de cordó umbilical Sevibe Cells i la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari Niño Jesús de Madrid ha estat aprovat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), i és un dels més importants que s'estan duent a terme al món amb teràpia cel·lular. Consisteix en un assaig clínic multicèntric en Fase II per a pacients adults que s'executarà en diversos hospitals de la Comunitat de Madrid i el País Basc. L'objectiu principal és avaluar l'eficàcia clínica, en termes de disminució de la mortalitat, de les cèl·lules mesenquimals al·logèniques no diferenciades derivades del teixit del cordó umbilical en pacients infectats amb el virus SARS-CoV-2 amb afectació pulmonar greu.

Què fa Sevibe?

Sevibe Cells és una empresa especialitzada en la conservació de cèl·lules mare de cordó umbilical. La companyia brinda l'oportunitat de conservar les cèl·lules mare de cordó umbilical per a un hipotètic ús futur amb expectatives per tractar malalties dins el nucli familiar. Amb seu central al PTV, disposa de dos laboratoris propis a Madrid i Girona, en els quals porta a terme la validació, processament i criogenització de les cèl·lules mare de cordó umbilical, per al seu posterior trasllat a bancs europeus del Grup FamiCord, del qual forma part.

Cap cas nou de covid-19 en les últimes 48 hores

El mapa territorialitzat per municipis de la Generalitat indica que actualment hi ha 589 casos positius oficials de Covid-19 a Cerdanyola i 1.412 persones que se sospita que poden tenir la malaltia. Aquestes xifra suposa cap cas més confirmat en les últimes 48 hores i un augment de 13 casos sospitosos.

Els casos positius acumulats són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), mentre que els casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància epidemiològica.

DADES SEGONS ABS

Segons les dades per Àrea Bàsica de Salut (ABS), les xifres són les següents:

 • ABS 1. CAP Serraperera: 207 positius. 415 sospitosos.
 • ABS 2. CAP Canaletes: 341 positius. 848 sospitosos.
 • ABS Cerdanyola-Ripollet. CAP La Farigola: 83 positius. 264 sospitosos.
 • Publicat a Ciutat

Les escoles FEDAC recullen més de 10.000 euros amb la campanya solidària #AJUDAfamíliesxCOVID

Les 24 escoles FEDAC de Catalunya, entre elles la de Cerdanyola, han creat la campanya solidària #AJUDAfamíliesxCOVID amb l’objectiu de recollir fons per ajudar les famílies de la FEDAC que més estan patint la crisi del coronavirus. La iniciativa #AJUDAfamíliesxCOVID es va llançar el 9 d’abril i, des d’aleshores, ja s’han recollit més de 10.000 euros a través de donatius a la pàgina web www.dacaccio.org.

"Moltes famílies de la FEDAC són petits autònoms que han hagut de tancar els seus negocis causa de la pandèmia del coronavirus o bé han perdut la feina", expliquen en un comunicat. Conscients d’aquesta "realitat tan propera i del neguit de moltes mares i pares per afrontar les despeses més bàsiques de la llar o atendre els seus fills aquest estiu", les escoles FEDAC decideixen actuar i posar en funcionament la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID. Els fons recaptats van destinats a oferir ajuts a les famílies que es troben circumstancialment en una situació econòmica delicada i una comissió interna s’encarrega d’avaluar les peticions rebudes i concedir els ajuts en tres categories (targetes per a alimentació, subministraments de la llar o casals d’estiu).

A la web www.dacaccio.org també es pot veure el vídeo de la campanya, on persones com Sor Lucía Caram; els cantants Andrea Motis, els membres de Txarango Àlex Pujols i Joan Palà, Ramon Mirabet i Dàmaris Gelabert; la Gna. Viqui Molins, l’escriptora Anna Manso, o els futbolistes Arnau i Marc Tenas, entre d’altres, donen suport a #AJUDAfamíliesxCOVID.

 

 • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

 • 24 Març 2016 18°C 8°C
 • 25 Març 2016 16°C 8°C