Suport unànim del ple municipal a les energies renovables

En una sessió sense punts destacats per aprovar, les mocions van ser les grans protagonistes de l’últim ple municipal del curs. L’única aprovada amb suport unànim -assumida per la Junta de Portaveus- va ser un text que reitera l’aposta de l’Ajuntament de Cerdanyola per les energies renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.

ALTRES MOCIONS APROVADES. LES QUATRE DE L’ORDRE DEL DIA VAN OBTENIR LA LLUM VERDA DEL PLENARI

També va obtenir la llum verda del plenari la moció -proposada per ERC, PP, Junts, CS i ECP- per a la creació i regulació d’un aparcament d’autoservei per a autocaravanes. El text demana instar l’Ajuntament de Cerdanyola a estudiar la viabilitat i els emplaçaments possibles per a que, directament o mitjançant l’empresa municipal Cerdanyola Promocions Municipals SLU, construeixi i gestioni un aparcament públic per autocaravanes a la ciutat. La proposta també insta l’Ajuntament  a crear una comissió amb representants dels sectors del turisme, comercial, restauració i hosteleria per tal de definir el model de servei i les condicions amb que s’hauria de prestar per afavorir les sinergies amb la ciutat. “En la situació que estem creiem que un pàrquing d’autocaravanes no és la prioritat”, apuntava la regidora Vera Sánchez (Guanyem). “Amb aquesta proposta posem la gent de Cerdanyola, per exemple la nostra hostaleria i restauració, al centre”, responia Íñigo Enterría (ERC).

La tercera moció aprovada -proposada per ERC, PP, Junts, Guanyem En Comú Podem i Ciutadans- per a la millora de recollida i reciclatge de les restes d’esporga. La proposta insta el govern municipal a estudiar la viabilitat d’un sistema de recollida específic de grans volums d’esporga estacionals als barris amb més jardins com Bellaterra, Montflorit Serraparera, ca n’Antolí, o Canaletes per als períodes amb més demanda com poden ser primavera, les festivitats de Setmana Santa o la tardor. “Aquest és un tema llargament parlat. Tenir un jardí és una meravella, però no és gratis. Quan algú encomana els serveis d’un jardiner a la factura ve un recàrrec per portar l’esporga a la deixalleria”, explicava el regidor d’Espai Públic, Víctor Francos. Concretament, apuntava que a Bellaterra s’han trobat 25 bosses de 50 litres al carrer: “Si l’Ajuntament recull això no pot acabar el recorregut d’orgànica”. A més, recordava que l’1 de gener del 2022 ha d’entrar en vigor el nou sistema de recollida, que “ha d’anar acompanyar d’una regulació cívica de la ciutat i de l’ordenança a la qual es refereix la moció”. En aquest sentit, Albert Turon (ERC) destacava que el seu grup creu que “aquesta feina es pot avançar abans del nou contracte”.   

Finalment, va obtenir la llum verda del plenari -proposada per ERC, Junts, Guanyem i En Comú Podem-  el posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7. El text insta el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l’AP-2 i l’AP7 i a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió vigent fins al 31 d’agost de 2021.

En l’apartat de precs i preguntes, Helena Solà (ERC) va demanar al govern local que es facin proves PCR als treballadors i treballadores de l’Ajuntament. La regidora de Recursos Humans, Glòria Urbano, responia que el Comitè de Seguretat i Higiene Laboral va considerar prioritari “esmerçar els recursos existents en altres mesures de seguretat” com mascaretes o mampares de protecció, però que estudiaran aquesta possibilitat.

Per part de Guanyem, Laura Benseny va demanar que el ple torni a retransmetre’s per Twitter i va assegurar que el seu grup municipal encara té 11 preguntes per respondre de tres instàncies que han presentat: “Des de l’últim ple no hem rebut cap resposta”. Una crítica que l’alcalde Carlos Cordón negava: “Les preguntes s’estan responent en la mesura de les nostres possibilitats”.  Des de CS es sol·licitar al govern com es podria articular de cara al setembre que es torni a recuperar el plenillo ciutadà. “Des de Serveis Informàtics tenim diverses opcions preparades per si de cara al setembre algun ciutadà vol participar-hi. Si la situació s’allarga, la nostra voluntat és que el plenillo també pugui ser virtual”, destacaca l’alcalde.

2’5 milions d’euros per a inversions

El ple ordinari de juny aprovava -amb els vots favorables de PSC, ECP, Junts i PP; les abstencions d’ERC i Ciutadans, i el vot en contra de Guanyem- una modificació del pressupost per al Pla d’Inversions per a l’any 2020 amb un finançament de 2.573.633 euros. Entre les inversions previstes destaquen clavegueram: (240.000 euros), obres al carrer La Clota sota l’AP7 (40.000 euros), reparació de la coberta de l’Ateneu (130.000 euros), millora d’accessibilitat barri Fontetes (50.000 euros) i als carrers de  Serraparera (90.000 euros) i la reforma i rehabilitació Torre Vermella 315.000 euros.

11 mocions aprovades en el primer ple després de l’estat d’alarma. Només es va rebutjar una contra el terrorisme d’estat

Les mocions van protagonitzar gran part de la sessió plenària de juny, que només va rebutjar una proposta presentada per ERC, Guanyem i Junts de denúncia contra el terrorisme d’estat i qualsevol altra forma de violència exercida per l’autoritat a canvi de la llibertat individual de les persones.  

Per acord de junta de portaveus es van aprovar tres propostes. La primera relativa ala modificació dels criteris d’aplicació  de la regla de despesa als ajuntaments, la segona en suport a la necessitat d’un pacte d’estat pel dret a l’habitatge - que demana sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol, conjuntament amb les Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a posar en marxa aquest Pacte d’Estat pel Dret a l’habitatge- i una tercera  relativa a donar suport a la campa-nya #monlocalrefugi promoguda pel fons català de cooperació al desenvolupament.

El plenari va donar llum verda a la moció presentada per Guanyem per al reimpuls dels treballs a favor de la gestió 100% pública i directa del servei de subministrament domiciliari d’aigua. El text demana declarar estratègica la feina al sí de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), convertint-la en una prioritat en l’acció de govern i destinant instruments i recursos efectius per a fer-ho possible.

També va tirar endavant la moció presentada pel grup municipal d’En Comú Podem i Guanyem per enfortir la renda garantida  i complementar amb i l’ingrés mínim vital. El text demana al Govern de la Generalitat, tal com reclama el Síndic de Greuges, a donar continuïtat al pagament de les prestacions de renda garantida de ciutadania i que s ajornin les possibles suspensions i extincions de la prestació mentre duri l’estat d’alarma fins que no es normalitzi el funciona-ment dels serveis afectats i es reobrin les oficines d’atenció presencial.

D’altra banda, també es va aprovar una moció presentada per ERC per a la millora dels aparcaments de rotació en suport al comerç i la restauració locals. El text insta l’Ajuntament de Cerdanyola a aplicar de manera urgent un paquet de mesures destinades a millorar els aparcaments de rotació de zona blava o en pàrquing soterrat. També demana elaborar un pla de millora de l’aparcament amb les mesures que no siguin d’aplicació immediata i sotmetre’l al Consell de Mobilitat per tal de sotmetre’l a la participació ciutadana i incloure-hi les millores que s’hi recullin. “Estem treballant en molts punts dels que dieu, ho estem estudiant, però no es pot fer de manera urgent perquè s’han de pressupostar”, explicava la regidora de Planificació Urbanística, Eulàlia Mimó. Una altra proposta dels republicans per a la redacció d’un nou pla de mobilitat urbana per a Cerdanyola també va obtenir la llum verda del plenari.

La moció presentada per Junts,  Guanyem i ERC per reclamar al govern espanyol el pagament de les prestacions dels treballadors que es troben afectats per un ERTO també obtenia el vist-i-plau del plenari.

També s’aprovava una moció -presentada per Junts, Guanyem  i ERC- en favor de la llibertat d’expressió i contra la prohibició de l’exhibició de banderes ‘no oficials’ en façanes d’edificis públics. I finalment, obtenia la llum verda del consistori la moció presentada pel grup municipal de CS, ERC i ECP per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de l’escletxa salarial en la situació provocada per la crisi de la covid-19.

  • Publicat a Ciutat

Quasi 11 milions d’euros per a inversions a Cerdanyola

El ple aprova -amb el vot favorable del govern, PDeCAT, ERC i el regidor no adscrit -dues modificacions de crèdit per a “actuacions necessàries’

Amb els vots en contra de PSC, PP i Cs, l’abstenció d’ICV-EUiA i els vots favorables de CxC, ERC, PdeCat i el regidor no adscrit, un ple extraordinari va aprovar dues modificacions de crèdit que suposen 10’8 milions d’euros per a “actuacions necessàries” per a la ciutat. Els punts obtenien la llum verda del consistori dos dies després de ser retirats d’una sessió ordinària on es va la pròrroga del contracte de gestió de les escoles-bressol municipals i l’extinció del deute de Cerdanyola Aparca.

Ivan González: “Són unes inversions pensades, planificades i negociades”

Les modificacions de crèdit es destinaran a l’espai públic -sobretot àrees de jocs infantils i neteja i recollida viària-, a l’increment retributiu de la plantilla de l’1’5%, l’adquisició de nou software per alcaldia, l’embustiada de la revista municipal Riu Sec a Bellaterra i Montflorit, l’augment de la partida per dones i polítiques d’igualtat, el Festival de Blues anual, les festes majors dels barris, contractes pel personal del poliesportiu Guiera i el manteniment del pavelló Can Xarau, entre altres. La regidora de Serveis Econòmics, Contxi Haro, es va comprometre a millorar l’acte de reconeixement de la gent gran i impulsar el Museu d’Història de la Ciutat. Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Ivan González, assegurava que a nivell d’espai públic hi haurà actuacions destacades a Montflorit, la zona de Martinica, les obres als carrers de Canaletes o a l’avinguda Roma. També es destinarà una gran partida a la compra d’habitatge per ampliar el parc municipal. “Aquestes no són les primeres que fa el govern, sinó un increment per a moltes matèries que hem estat treballant després de fer estudis als barris”, defensava el regidor que assegurava que “són unes inversions pensades, planificades i negociades”.
Entre les formacions que van donar el seu suport a la proposta del govern es destacava el fet que són unes inversions “necessàries” per a la ciutat. Per part d’ERC, Iñigo Enterria, destacava l’augment de 400.000 euros en la recollida de residus i neteja viària i recordava que els republicans condicionava el seu suport a aquest millor control dels contractes de la brossa i neteja viària. “Estem votant una modificació de crèdits, no un projecte. Serviran per actuacions que la ciutat necessita. És un pla d’inversions, reclamades de fa anys, no és la nostra proposta, però recull inversions en pràcticament tots els àmbits de Cerdanyola”, assegurava el portaveu del PDeCAT Josep Grau, que espera que “es compleixi el que s’acordi”. En aquest mateix sentit el regidor no adscrit, Jordi Miró, apuntava que “no es vota un projecte de ciutat, sinó unes inversions” i agraïa al govern que s’hagin recollit les seves propostes. Per la seva banda, Maria Reina, justificava la seva abstenció assegurant que “no hi ha un projecte de millora de ciutat, no hi ha planificació d’inversió i no s’han executat projectes acordats”.

CS: “Les modificacions són necessàries, però arriben tard i venen amb poca previsió del govern”

“Nosaltres creiem que el pla global d’inversions hauria d’haver arribat abans. Les modificacions són necessàries, però arriben tard i venen amb poca previsió del govern”, assegurava el portaveu de Cs, Pau Ortolà, que demanava el termini d’execució.

Per la seva banda, els socialistes es preguntaven perquè el govern havia rebaixat en 750.000 euros les dues modificacions pressupostàries després de les negociacions amb altres grups quan l’Ajuntament té superàvit. Segons el regidor socialista Francisco Ortiz aquest fet suposa reduir la partida de programes de programes consolidats com el reconeixement a la gent gran o el Consell d’Infants i Adolescents de Cerdanyola (CIAC). La resposta del govern va ser immediata: “No s’estan traient programes. Es treuen les propostes de l’increment de crèdits. Els programes hi són”, responia Haro, mentre que González remarcava que el suport del govern al CIAC continua sent màxim.

PSC: “La quantitat destinada a pavimentació és irrisòria”

El regidor Carlos Cordón explicava que el PSC i el govern local només s’han reunit una vegada: “Creiem que calia haver parlat i negociat punt per punt, sense presses”. En una ciutat que “fa pena”, apuntava, “la quantitat destinada a pavimentació és irrisòria”, criticava Cordón.

El govern vol negociar el pressupost del 2019 a l’últim trimestre del 2018

L’alcalde Carles Escolà agraïa el suport dels grups i es felicitava per una aprovació que implica que “acabem el mandat amb una millora important en espai públic i equipaments municipals”. En el marc de la sessió plenària extraordinària, Haro va anunciar que el govern municipal presentarà una proposta de pressupost per a l’any vinent: “L’últim trimestre del 2018 esperem trobar un bon clima de diàleg per aprovar un pressupost per Cerdanyola per al 2019”.
El Ple aprova per unanimitat rebutjar la decisió judicial del cas de La Manada

En l’apartat de mocions, el ple ordinari de juny va aprovar per unanimitat rebutjar la decisió judicial del cas de La Manada. També van obtenir llum verda la moció per instar a la regidoria de Serveis Socials que es creï una taula de treball que faci una diagnosi de l’estat actual dels serveis proporcionats en aquest àmbit, la proposta de pacificació de la carretera BV-1414 al seu pas per Bellaterra i que la ciutat col·labori activament en l’acollida de refugiats.

La moció que més debat va generar, la condemna de l’ocupació de l’Ajuntament per part de membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) el passat 15 de juny, va quedar rebutjada. - N. Ferrer

El futur del sector del carrer de Santa Teresa, sobre la taula per començar a definir-lo

El ple municipal de febrer aprovava -amb l’oposició de PSC i PP- la suspensió per termini d’un any de la tramitació de plans urbanístics i atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys a l’àmbit delimitat per la línia R4 de Renfe, el riu Sec i part de l’avinguda de la Primavera

Si fa dues setmanes se suspenien per un any les llicències d’activitats recreatives a Polizur i la Bòbila en un ple extraordinari, la sessió ordinària de febrer també ha estat protagonitzada per la mateixa acció. En concret, el ple de febrer donava llum verda - amb els vots en contra de PSC i PP- a la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys i de nova edificació en la zona delimitada per la línia R4 de Renfe, el Riu Sec i una part de l’avinguda de la Primavera.

Amb la suspensió el que vol l’Ajuntamnent, segons el regidor d’Urbanisme, Ivan González; és “evitar que a aquesta zona es construeixi de qualsevol manera” i ordenar així “una de les zones claus de Cerdanyola”. Amb la mesura aprovada, els grups municipals tindran un any “per consensuar com ordenar una zona clau de la ciutat i guanyar un espai generós, amable i obert, connectant amb el barri de Les Fontetes i millorant l’accés a l’estació”, defensava González.

CRÍTIQUES DE PSC, ERC I PP

“Que cada vegada que vingui un privat a fer una cosa que no els hi agrada suspenguin llicències no és de rebut”, criticava el regidor socialista Carlos Cordón, que assegurava que amb aquestes accions el govern demostra que no té “projecte de ciutat per aquesta zona”. en aquest sentit, Cordón defensava que “la zona no està consolida i es pot incidir” i apuntava que “no és un cul de sac”, com abans havia defensat el govern d’Escolà. En el seu torn, el portaveu del PP, Manuel Buenaño, coincidia amb els socialistes en el fet que l’executiu municipal no té projecte de ciutat. “L’urbanisme no es fa amb suspensió de llicències”, afirmava Buenaño. Els populars també mostraven els seus dubtes sobre com la suspensió afectarà als privats, com es pagaran les expropiacions i com es pensa connectar la zona amb Les Fontetes.

Però a més de socialistes i populars, les crítiques més dures al govern municipal van arribar des dels republicans. “Vostès suspenen en gestió i en polítiques”, etzibava Íñigo Enterria (ERC). Finalment els republicans van votar favorablement el punt tot acusant al govern de victimisme. “Des d’ERC hi ha una oferta constant per treballar propostes i cap proposta s’ha fet amb treball previ amb ERC”, lamentava Enterria.

Ciutadans justificava el seu vot favorable tot assegurant que la millora de la zona beneficiarà la ciutadania i també als privats. “Donem suport al punt per garantir que el desenvolupament de la zona sigui millor per als veïns de la ciutat i per als visitants”, remarcava el portaveu de Cs, Pau Ortolà.

EL PDECAT DEMANA TENIR UN “PROJECTE AMBICIÓS DEFINIT EN SIS MESOS”

El PDeCAT, que sempre ha defensat la zona del carrer Santa Teresa com a estratègica, també destacava que la decisió arriba tard, però que és necessària per “tenir un projecte ambiciós definit en uns sis mesos”. Finalment, la portaveu d’ICV-EUiA, Maria Reina, va demanar una “modificació valenta del PGM” per a un urbanisme que millori la qualitat de vida de les persones i la seva la mobilitat.

S’APROVEN TOTES LES MOCIONS: L’AJUNTAMENT S’ADHEREIX A LA VAGA FEMINISTA DEL 8-M

De la mateixa manera que es van aprovar tots els punts de l’ordre del dia, les cinc mocions presentades també van obtenir el vist-i-plau del plenari. A més de la moció que demanava un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució (veure quadre de l’esquerra), també es va aprovar una moció per l’adhesió a la Vaga Feminista del 8-M, una altra per a l’estudi de la implantació de l’aparcament de zona verda residencial, una quarta per a la instal·lació de màquines de reciclatge d’envasos amb incentiu i una última de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

DOS PUNTS RETIRATS
A última hora el govern va retirar de l’ordre del dia els punts sobre la modificació del reglament d’estacionament i la modificació del crèdit per un valor de 679.610 euros. En aquest punt, el PSC apuntava que davant de la necessitat d’aprovar les subvencions a les entitats de Cerdanyola per al 2018, ha fet una proposta de pujada del 10% a la partida general. Els socialistes proposen que la font d’aquest increment provingui de les quantitats no necessàries al 2018 de les amortitzacions de crèdit. Així, “la partida final a entitats locals per al 2018 passaria dels 670.000 euros actuals a 750.000 euros”, asseguren els socialistes. - N. Ferrer

El futur del Bosc Tancat continua sobre la taula

La regidora de Contractació, Contxi Haro, assegura que l’obertura de les piscines a l’estiu està garantida

L’any polític es tancava a Cerdanyola la setmana passada amb un dels grans temes sobre la taula. El govern anunciava als regidors durant el ple de desembre la pèrdua d’eficàcia de la modificació del contracte de gestió de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) del Bosc Tancat realitzada al 2014. L’acord entre el consistori i l’empresa concessionària -Sport Natura Rural- implicava que l’empresa assumís actuacions no previstes en la concessió inicial a canvi d’una compensació en el cànon anual i de la presentació d’un pla de viabilitat. “Només estem donant compliment a un contracte, el concessionari no ha realitzat totes les obres reclamades ni ha presentat el pla de viabilitat. I ara l’Ajuntament ens veu obligat a reclamar el cànon i la fiança dipositada al fer l’adjudicació del contracte”, avançava Haro, que remarcava es tracta d’unes “instal·lacions magnífiques que són perfectament viables amb una bona licitació”.

ERC I PP: “ÉS LA CRÒNICA D’UN DESASTRE ANUNCIAT”

“Manquen respostes polítiques i així només escanyem al licitador d’un servei deficitari econòmicament”, criticava Maria Reina (ICV-EUIA). L’acció del govern també generava dubtes al PDECAT: “No sé si aquesta és la millor solució per salvar la concessió”. Per part del PP, Buenaño recordava que el seu partit ja defensava al 2013 que el servei era deficitari i preguntava si la proposta d’ICV/EUiA era condonar el deute a una empresa privada i si les piscines podran obrir a l’estiu. “En cap cas les piscines no s’obriran a l’estiu”, responia contundent Haro. Els republicans es mostraven “completament d’acord” amb Buenaño i definien la situació com a “crònica d’un desastre anunciat”. En aquest sentit, Dani Mallén remarcava que ERC continua apostant per “reformular el contracte i aconseguir un concessionari amb solvència econòmica”. El republicà també era crític amb el posicionament de Reina: “La diferència entre vostè i jo és que jo mai vindré a un plenari a que s’ajudi a una empresa privada amb diners públics”.


S’APROVEN INICIALMENT ELS PROTOCOLS D’ASSETJAMENT SEXUAL I PSICOLÒGIC DEL CONSISTORI

Amb els vots en contra d’ERC i les abstencions de Cs i PP es van aprovar inicialment els dos protocols d’assetjament sexual i psicològic destinats a la plantilla del consistori. La majoria de grups municipals van anunciar que presentarien al·legacions i malgrat mostrar-se d’acord en el text van criticar l’aparició d’informes desfavorables a últim moment. A més, Reina posava sobre la taula la importància de dotar de pressupost els protocols.

LA POLÈMICA PER LES PANCARTES I BANDERES ARRIBA DE NOU AL PLENILLO

Abans de la sessió plenària, l’audiència ciutadana tornava a estar protagonitzada pel debat sobre les banderes i les pancartes del balcó del consistori. Després de les eleccions del 21-D el govern va tornar a col·locar a la balconada de l’Ajuntament la pancarta que reclama la ‘Llibertat dels presos polítics’. “Hi ha molta gent de Cerdanyola que no estem d’acord amb l’actual pancarta i considerem que haurien de retirar-la”, demanava un veí a l’alcalde Carles Escolà. “Col·locar la pancarta no és una decisió meva, és la voluntat de la majoria del plenari que va aprovar la moció”, responia el batlle. Una opinió compartida per Marc Costa (PDeCAT): “Es tracta d’una moció aprovada per la majoria del plenari de Cerdanyola, si vostè vol proposar que es pengi una altra pancarta al balcó, demani a un grup municipal que ho defensi, ho debatrem i allò que surti de la votació és el que farem”. L’anomenat bloc constitucionalista -PSC, PP i C’S- defensava que el balcó del consistori no hauria de transmetre missatges polítics. “En aquest edifici només hi hauria d’haver les quatre banderes (Cerdanyola, Catalunya, Espanya i Europa) i cap pancarta partidista perquè no representaria la pluralitat”, assegurava Buenaño (PP). “Això no va de majories, sinó de respecte a les institucions que són de tots”, defensava Pau Ortolà. “Si som d’ordre ho hem de ser sempre, l’objectiu de la pancarta no és humiliar a ningú, només dóna veu a una reivindicació que té majoria al plenari”, rebatia Mallén (ERC). Malgrat considerar “exagerada” la mesura cautelar de posar els líders polítics a la presó, els socialistes no creuen que s’hagi de posar una pancarta al balcó. “El meu partit ha governat durant el 88% dels anys durant la democràcia a Cerdanyola i mai hem posat pancartes al balcó, malgrat comptar amb majoria absoluta”, apuntava Víctor Francos, que anunciava que el PSC presentarà al ple de gener una moció “perquè l’Ajuntament de Cerdanyola no pengi cap pancarta política” al balcó del consistori.


D’altra banda, l’altre gran tema protagonista del plenillo ciutadà va ser el crematori. La plataforma ‘Cerdanyola diu no al crematori’ anunciava el suport que ha rebut per part de l’associació d’empreses del PTV i que el en els últims 9 anys el cementiri municipal ha recaptat quasi 700.000 euros en concepte de taxes. “Només se’ns ha informat que al 2010 es van gastar 44.947 euros en la construcció d’un ossari. En què es van invertir la resta de diners?”, preguntava un dels representants de la plataforma”. El regidor d’Urbanisme, Ivan González, anunciava que la taula de treball es tornarà a convocar una vegada rebin un informe ambiental sobre el crematori que el govern municipal ha demanat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Un anunci que va despertar les crítiques de Francos (PSC): “Si hi havia dubtes sobre el crematori perquè el govern ha trigat dos anys en demanar aquest estudi?”. El govern assegurava que malgrat que ara ha encarregat l’estudi “no és cert que no s’hagi fet res en dos anys”. - NF

Cerdanyola Promocions absorbeix Cerdanyola Aparca

El repartiment d’actius i passius entre els dos socis de Cerdanyola Aparca -formada per Cerdanyola Promocions i Construcciones Toro- i l’absorció de l’empresa de gestió dels tres aparcaments soterrats per part de la societat municipal van obtenir llum verda en un plenari on faltaven sis regidors

“No és una solució definitiva, peròencara la recta final per resoldre la situació d’insolvència de Cerdanyola Aparca”. Amb aquestes paraules l’alcalde Carles Escolà celebrava que el ple aprovés el repartiment d’actius i passius entre els dos socis de Cerdanyola Aparca -formada per per l’empresa municipal Cerdanyola Promocions i la privada Construcciones Toro- i l’absorció de l’empresa de gestió dels tres aparcaments soterrats per part de la societat municipal. El punt es va aprovar amb l’abstenció del PSC i el vot contrari de C’s i PP en el marc d’una sessió plenària amb les absenciès dels quatre regidors d’ERC, Josep Grau (PDECAT), Jordi Miró (regidor no adscrit) per la coincidència amb el ple del Parlament on es debatia l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Aquesta aprovació arribava després que al juliol la Junta General de Cerdanyola Promocions donés llum verda a un acord de repartiment d’actius i passius de Cerdanyola Aparca, que va construir i actualment gestiona els tres aparcaments soterrats de la ciutat.

QUÈ S’HA FET?

Com a última hora es van incorporar dues últimes modificacions a la proposta d’acord, els grups municipals del PP, Cs i PSC van demanar a Escolà que retirés el punt o el deixés sobre la taula. El vot de qualitat de l’alcalde va descartar aquesta opció i finalment es va aprovar l’absorció de Cerdanyola Aparca per Cerdanyola Promocions SLU amb l’aportació de tres milions d’euros a la segona per extingir els crèdits i altres deutes de la primera. Aquesta és “l’opció menys lesiva de les solucions pels interessos del consistori”, segons destacava l’alcalde, que recordava que s’ha buscat de la mà de diversos especialistes en dret una altra via que permeti garantir la continuïtat dels aparcaments que impedeixi que Cerdanyola Aparca entri en concurs de creditors. Ja al juliol el govern municipal remarcava que aquest és un escenari que “segons informes independents podria arribar a suposar unes pèrdues de fins a 7 milions d’euros per a les arques municipals”. Una solució que va ser durament critica pel regidor Rosendo Calet (PP): “Si aportar tres milions d’euros és la solució menys lesiva per a l’Ajuntament que baixi Déu i ho vegi”. A més, els populars van remarcar l’informe desfavorable de Secretaria que destaca que hi ha un problema jurídic per no seguir el procediment legalment establert: “Falten 23 dels 37 expedients que hi hauria d’haver, no es pot buscar una solució saltant-se tot el procediment legal”. En aquest sentit també es va expressar el portaveu de C’s, Pau Ortolà, que criticava que novament es presenti un expedient amb informes a última hora. “Les divergències jurídiques ens perjudiquen a tots”, assegurava.

Per part del PSC es va justificar el vot favorable per responsabilitat. “Una responsabilitat que vam trobar a faltar quan vam proposar una solució que que significava una despesa de 2 milions davant dels tres milions que costarà ara”, assegurava Francisco Ortiz. Els socialistes esperen que el punt aprovat sigui “el final del problema” de Cerdanyola Aparca, una realitat que els socialistes es van trobar quan van tornar al govern i de la qual no se senten responsables. “Estem amb la solució, però cadascú ha de tenir la seva responsabilitat”, afirmava Ortiz.

El PDECAT donava suport a la proposta tot destacant que “l’Ajuntament no es pot permetre perdre un servei públic ni anar a concurs de creditors perquè que perdria les aportacions de capital realitzades”. Finalment, la portaveu d’ICV-EUiA, Maria Reina, remarcava que “aquesta és la millor solució tal com estan les coses” i apuntava que “cal seguir treballant perquè servei s’ha de continuar mantenint”.

ES REBUTGEN LA MAJORIA DE LES PROPOSTES D’ORDENANCES FISCALS DEL GOVERN

La sessió plenària d’octubre també va tenir com a protagonistes les propostes d’ordenances fiscals del govern, malgrat que la majoria -Impost Béns Immobles (IBI), Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa de residus- van ser rebutjades. L’executiu d’Escolà sí va aconseguir l’aprovació definitiva de l’Impost de vehicles de tracció mecànica -amb bonificacions per a cotxes elèctrics, híbrids i altres vehicles poc contaminants- i la taxa per a terrasses.

L’OPOSICIÓ NO ENTÉN UN AUGMENT DE L’IBI SI EL CONSISTORI DISPOSA DE SUPERÀVIT
La proposta d’IBI del govern municipal era defensada per l’alcalde com una manera de “reequilibrar la càrrega fiscal” amb la congelació per al 99% dels propietaris i un augment per unes 300 finques no residencials d’un total de 30.000 finques. La majoria de l’oposició va justificar el seu vot contrari tot assegurant que és innecessària si el consistori té superàvit. En aquest punt la crítica dels socialistes va ser dura: “Aquest és un mandat perdut per reformar les ordenances fiscals, estem aquí per fer política no per augmentar la caixa”, etzibava Ortiz al govern d’Escolà.

VALOR CADASTRAL A LA TAXA DE RESIDUS

D’altra banda, la proposta de taxa de residus que presentava el govern suposava el manteniment per al 47% dels immobles i un increment de cinc euros per cada tram de 25.000 euros de valor cadastral. La majoria de l’oposició votava en contra perquè creu que s’han d’utilitzar altres barems a més del valor cadastral. - NF

Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C