370 milions i 5.000 nous professionals per al curs escolar 2020-21

Els centres educatius arrencaran amb "normalitat" el curs 2020-21 el 14 de setembre. Així ho han anunciat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la presentació del pla del curs escolar 2020-2021 i les mesures de seguretat contra la transmissió del coronavirus. Aragonès ha anunciat que l'executiu invertirà per al proper curs 370 milions d'euros, dels quals 233 aniran destinats a contractar 5.000 professionals en l'àmbit educatiu.

Grups estables i sense mascareta

“Els experts ens diuen que les mesures garanteixen la seguretat dels centres i no n’alteren el seu ús habitual. No veurem centres engabiats, ni encerclats, no veurem centres que no són un espai de convivència, de socialització i de vida. Veurem centres alterats per mesures d’higiene, perquè la seva organització no es farà als grups classe habituals que tenien un moviment heterogeni, sinó que es basarà en grups estables de convivència”, explicava Bargalló. El conseller ha ressaltat que “la presencialitat pels ensenyaments obligatoris és indiscutible, sense excepcions”, i per als postobligatoris, pot haver-hi excepcions i es poden plantejar torns, dies alterns o ensenyament híbrid, una decisió que els centres podran plantejar quan hi hagi aquesta excepcionalitat. Per concretar el pla d’obertura que cada centre haurà de treballar, “avui negociarem amb els sindicats el perfil professional del professorat, les condicions laborals, i la durada del contracte. Sumant aquest fet amb les mesures sanitàries que dicti del PROCICAT, hi haurà un pla d’obertura al setembre que rebran els centres de forma immediata per tal que el 23 de juliol tinguem tots els plans d’obertura dels centres per al proper curs”.

El pas de la primera onada ha confirmat que els infants presenten quadres molt lleus i, majoritàriament, asimptomàtics, segons Vergés. En aquest sentit, menys d’un 1% dels casos confirmats per PCR a Catalunya corresponen a menors de 15 anys, i només un 8,3% tenen menys de 30 anys. De fet, alguns estudis revelen que la càrrega viral dels infants és significativament menor a la de les persones adultes, el que podria explicar que entre el 80 i el 99% d’infants i joves menors de 20 anys presentin un quadre molt lleu o directament asimptomàtic. Per a Vergés, que hi hagi estudis que apunten que aquest col·lectiu transmet menys el virus suposa una diferència molt rellevant respecte l’escenari inicial de l’epidèmia. “Avui sabem moltes més coses del virus i una és que el tancament de centres educatius ha tingut un impacte poc rellevant en el curs epidèmic”, ha dit. “Això ens fa pensar que el proper curs, amb el que sabem i amb el treball conjunt de tothom, la represa al setembre es pot fer en unes condicions de pràctica normalitat”, sota tres elements importants arreu: el manteniment dels hàbits higiènics, dels grups estables de convivència i la garantia de la gestió precoç dels casos que es puguin produir.

La consellera ha fet una crida a promoure al màxim les activitats a l’aire lliure a les escoles i el rentat de mans, i ha apel·lat a la coresponsabilitat de les famílies en el control dels símptomes dels infants. “El que demanem a la societat en general és perfectament aplicable a les escoles, però en aquest cas amb unes millors condicions que en la resta d’àmbits de la vida”, ha emfatitzat abans de concloure que l’àmbit sanitari posarà a disposició del sector educatiu la capacitat de detecció i gestió precoç de possibles casos i dels seus contactes.

Pla d’Educació Digital de Catalunya

Una altra mesura destacada de cara al curs que ve és la el Pla d’Educació Digital de Catalunya. Una iniciativa que s’havia de desplegar en 5 anys però que s’implementarà en 3 cursos, amb un pressupost de 103 milions d’euros extraordinaris. El conseller d’Educació ha manifestat que el pla digital “ha de permetre donar resposta en cas que calgui algun confinament concret d’un barri, un municipi, un territori petit, i calgui retornar a l’ensenyament virtual. És fonamental perquè és un pla que ha vingut per quedar-se i per actuar de forma quirúrgica en aquests casos”. Bargalló ha exposat que es farà una inversió urgent per tal d’estendre la tecnologia als centres que ho necessitin a tots els nivells. I ha avançat que es dotarà de dispositius a tots els alumnes més vulnerables de 3r d’ESO, batxillerat i formació professional, i també al professorat que calgui d’aquests cursos.

  • Publicat a Ciutat

Pla de reconstrucció social i econòmica per al Vallès Occidental

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental ha aprovar en una sessió virtual el Pla de Reconstrucció de la comarca davant la crisi generada per la Covid-19. A banda dels representants municipals, al Consell d’alcaldies també hi han assistit representants de les entitats socials, econòmiques i universitats del territori. Els documents aprovats  per unanimitat seran el full de ruta a seguir pel conjunt de la comarca perpoder reconstruir una comarca on els ERTOS han afectat més de 93.000 persones i on una de cada tres persones assalariades es troben a l’atur o afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

El Pla de reconstrucció pivota sobre els eixos de mesures transversals i territorials, de protecció social, de reactivació econòmica i de sostenibilitat i responsabilitat social. Sobre la base del consens i dels eixos del Pla es vol mobilitzar tots els recursos disponibles, acompanyant  les empreses i protegir els col·lectius més vulnerables en aquesta situació de crisis que estan vivint, empoderant el territori per poder defensar els interessos de tota la ciutadania del Vallès Occidental. Aquest acord és un full de ruta per desenvolupar polítiques compartides per les diferents administracions locals de la comarca, respectant les característiques de cada municipi i  les seves particularitats.

Les darreres setmanes s’han recollit les aportacions d’ajuntaments i entitats per aconseguir que el Pla de reconstrucció fos el màxim de participat possible. Des del Consell Comarcal també s’han mantingut reunions amb diferents entitats. Un cop aprovat el document diferents entitats ja han manifestat la seva adhesió al Pla. Aquest és el cas de CECOT, PIMEC, CIESC, Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerç de Terrassa, UGT, CCOO i Creu Roja. Els propers dies es poden produir més adhesions.

Reinventem-nos

La primera part del Pla de reconstrucció recull mesures dels ajuntaments de la comarca que siguin exemplars i puguin ser llavor de noves propostes dirigides a reduir l’alt índex de precarietat, pobresa i desigualtat en àmbits com la fiscalitat, les llicències, la contractació pública i la digitalització i la connexió del territori. També recull actuacions d’àmbit transversal amb impacte a tot el territori per estar preparats davant una nova possible emergència, poder rellançar la comarca i projectar-la cap al futur.

També destaca la proposta de Creació del Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental per tal de canalitzar les demandes i necessitats del sector, amb una participació activa dels ajuntaments, el Departament de Salut, els hospitals i residències de gent gran de la comarca. Hem d’entendre la salut com un concepte ampli.

Així mateix, el front comú per la recerca de fons de finançament europeus apostant per projectes territorials  coordinats pel Consell Comarcal entre els diferents ens locals i comarcals per tal d’impulsar projectes d’escala territorial.

Protegim-nos

El segon eix del Pla de reconstrucció ha de donar resposta a les noves demanes de la societat, molt impactada per la pandèmia i abocant esforços en aquells col·lectius que ho han passat més malament durant l’emergència sanitària: gent gran, infants, dones en situació de vulnerabilitat, famílies en situació de pobresa.

Davant la pandèmia i el seu impacte ha calgut reorientar serveis, adaptar-los a les noves necessitats i reforçar projectes per poder donar resposta a la ciutadania, fer suport als col·lectius més vulnerables i seguir al costat dels vallesans i vallesanes. Això és el que ha fet el Consell Comarcal posant en marxa un Pla de Xoc amb 50 mesures socials que es desenvoluparan des del Consell i que posa l’accent en l’atenció a les persones: suficiència alimentaria, suport als col·lectius més vulnerables, suport en la petició de l’ingrés mínim vital, atenció a la infància, dependència, educació i lleure, habitatge, ocupació, atenció a les dones i diferents mesures per al personal del Consell, entre d’altres.

Durant l’Estat d’Alarma s’ha incrementat considerablement el nombre de persones vulnerables i per tant s’ha incrementat l’atenció des dels diferents àmbits. Per això hi  ha una necessitat de reforçar els sistemes de protecció social i de garantir els drets bàsics, especialment de la infància, la gent gran, les dones, les persones joves, així com les que es troben en situació d’atur.

Per això el Pla recull accions per reforçar i ampliar els equips de serveis socials, protegir els col·lectius més vulnerables i garantir que tinguin accés a les prestacions, posar eines per un nou model educatiu, donar suport a l’adaptació de serveis a les persones i impulsar polítiques d’habitatge.  També es posa èmfasis en la necessitat de mantenir el suport a les famílies per la suficiència alimentaria o el desenvolupament de projectes d’aprofitament alimentari. Un altre

Un altre punt és el treballar per dignificar els llocs de treball i les condicions de cura de la gent gran i de reforçar el sistema educatiu i de posar les eines necessàriesper tal que estigui preparat per un possible rebot, que no deixi cap alumne al marge.

Activem-nos

El tercer eix del Pla de reconstrucció inclou les mesures de reactivació econòmica fruit de la voluntat de treball amb les entitats de la societat vallesana, tenint en compte l’experiència de concertació i coordinació del Consell Comarcal.

Es preveuen accions d’acompanyament a la indústria,  potenciar el comerç de proximitat, ajudar la restauració i l’hoteleria, actuar davant els ERTOS i EROS, desplegar la digitalització  i treballar per l’ocupació i la formació pel treball

Des del Consell Comarcal ja s’està treballant amb accions de reactivació econòmica de la mà dels ajuntaments, amb un Pla de reactivació econòmica que ja hem engegat sota la premissa del model de governança i participació que hem treballat a la comarca els darrers anys en el marc del Pacte per la Reindustrialització. Des del mes de març s’han fet nombroses reunions amb ajuntaments i amb agents socials, i s’han elaborat unes eines comarcals que permeten tenir una radiografia de la situació dels municipis. El Pla de reactivació econòmica s’estructurarà en dos comissions complementàries: Industria/innovació i Comerç/Restauració, com a sectors amb un gran impacte de la crisi.

Responsabilitzem-nos

La quarta línia del Pla de reconstrucció fa palesa la necessitat d’una sortida verda i circular a la crisi en la línia de les directrius del Pla de recuperació econòmica per Europa (Next Generation) que preveu ajudes financeres per als Estats i estableix diferents prioritats, entre ells el Pacte Verd Europeu per garantir que la transició cap a una economia climàticament neutra no deixi enrere a ningú.

Es vol  accelerar  la transició ecològica en tots els àmbits i protegir-nos de l’emergència climàtica a través d’un Pacte comarcal per a la transició ecològica amb l’afavoriment d’energies netes, l’economia circular, l’impuls del Vallès Circular com a estratègia transversal, una gestió dels residus envers la valorització i una aposta pel model de mobilitat i infraestructures que possibiliti una reducció significativa de la contaminació atmosfèrica associada al transport de persones i mercaderies, incidint també en la reducció de malalties, sobretot respiratòries.

En aquest sentit, serà destacable l’impuls que es vol donar des del Consell Comarcal d’una oficina de suport als ajuntaments cap a la transició energètica.  Especialment pensada pels ajuntaments petits i mitjans amb l’objectiu que tots els municipis puguin disposar de plans locals d’energia, donar suport i assessorament a la ciutadania en la transició cap a la utilització d’energies renovables i l’eficiència energètica.

També es vol impulsar mesures de responsabilitat social com l’impuls del consum responsable i promoció de nous estils de vida i relació basats en valors socials i mediambientals, la continuïtat i increment dels projectes d’educació ambiental, el desenvolupament d’accions de protecció de la biodiversitat i els espais verds de la comarca, la promoció de l’Economia Social i Solidària i posar en valor les iniciatives de voluntariat i xarxes de veïnatge que s’han creat en l’emergència i donar-los suport per a la seva continuïtat.

  • Publicat a Ciutat

Les quatre fases del pla de desescalada

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf) que estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, després de la crisi provocada pel COVID- 19. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que l’objectiu del pla és “posar Espanya en marxa protegint la salut i la vida dels ciutadans i mantenint fora de perill el nostre sistema de salut “. La durada mínima de cadascuna de les fases de desescalada s’ha fixat en dues setmanes. En el millor dels casos, la durada del procés serà de mes i mig i, com a màxim, es plantegen vuit setmanes, “de manera que a finals de juny estaríem en la nova normalitat si l’evolució de l’epidèmia està controlada en tots els territoris”.

Activitat física i passejades aquest cap de setmana

Si l'evolució de la pandèmia es manté en els paràmetres actuals, aquest cap de setmana es permetrà l’activitat física individual i passejades amb les persones amb les que es conviu.

Quatre fases i per províncies
La desescalada serà gradual, asimètrica i coordinada i que no es recuperarà de cop tota l’activitat i la mobilitat, sinó que es farà en quatre fases. A més, ha aclarit que la província o l’illa serà l’espai territorial on es desenvoluparan les activitats permeses: “No hi haurà mobilitat entre províncies o illes fins a aconseguir la nova normalitat”. El pas d’una fase a una altra en cada lloc es determinarà en funció de les capacitats estratègiques del seu sistema sanitari d’atenció primària i hospitalari; la seva situació epidemiològica; la implantació de mesures de protecció col•lectiva en comerços, transports, centres de treball i en qualsevol espai públic, i en les dades de mobilitat i econòmics.  “El procés no serà uniforme, sinó asimètric i amb diferents velocitats, però coordinat, perquè es regeixi per unes mateixes regles”, ha remarcat el president. Aquesta coordinació recaurà en el Govern d’Espanya, i el ministre de Sanitat assumirà les decisions necessàries com a autoritat delegada. No obstant això, es tindrà molt en compte el parer de les autoritats autonòmiques i locals, als quals correspon gran part de la gestió. De fet, es poden prendre mesures en territoris no coincidents amb les províncies si així ho motiven les comunitats autònomes.

Fase 0 (a partir del 4 de maig)

En l’actual fase preparatòria o fase zero, el president ha anunciat que, a més de la mesures projectades perquè els menors surtin una hora al carrer i els adults a fer exercici (a partir del 2 de maig), s’inclou l’obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a la atenció individual dels clients, així com dels restaurants amb servei de menjar per emportar, sense consum en el local.
Els esportistes professionals i federats podran començar a entrenar de forma individual.

Fase 1
En la fase 1 o inicial es permetrà l’obertura del comerç sota condicions estrictes de seguretat, excepte els centres comercials, on són més probables les aglomeracions. Es podrà visitar familiars o amics a casa, però amb  han de viure a la mateixa província i no poden ser grups de risc.

En restauració es podran obrir terrasses amb limitacions d’ocupació del 30% i, en hostaleria, hotels i allotjaments turístics, excloent les zones comunes. El sector agroalimentari i pesquer reprendrà les activitats que mantenia amb restriccions. Els llocs de culte podran obrir limitant el seu aforament a un terç de la seva capacitat.
En l’àmbit esportiu s’obriran els centres d’alt rendiment amb mesures d’higiene i protecció reforçades i el permís per a l’entrenament medi en lligues professionals. Per als ciutadans que utilitzen el transport públic, l’ús de la mascareta será “altament recomanada”.

Fase 2
En la fase dos s’obrirà l’espai interior dels locals només per al servei de taules, amb separació entre elles i un terç d’aforament.
El curs escolar començarà al setembre amb caràcter general, si bé es podran reobrir abans els centres educatius amb l’objectiu de garantir les activitats de reforç, perquè els menors vagin en el cas que ambdós progenitors treballin presencialment i per celebrar les proves de la EBAU.
Els cinemes, teatres i auditoris reobriran un terç del seu aforament amb butaques preassignades. Les sales d’exposicions, conferències i visites a monuments també obriran amb un terç de la seva ocupació habitual. Els actes i espectacles a l’aire lliure estaran permesos quan es congreguin menys de 400 persones assegudes. Els llocs de culte hauran de limitar el seu aforament a l’50%.

Fase 3
En la fase tres o avançada, es flexibilitzarà la mobilitat general, si bé es mantindrà la recomanació de l’ús de la mascareta fora de la llar i en els transports públics.
El comerç limitarà l’aforament al 50% i es fixarà una distància mínima de 2 metres entre persones. En la restauració, se suavitzaran una mica més les restriccions d’aforament i ocupació, si bé es mantindran estrictes condicions de separació entre el públic.

Pla de xoc per a la neteja de l’espai públic

És una realitat que les principals queixes ciutadanes del passat mandat feien referència a la neteja dels carrers. Per aquest motiu una de les primeres accions del govern socialista ha estat posar en marxa un pla de xoc de neteja de l’espai públic fins a l’11 de setembre. “És un dels àmbits on hem volgut incidir des del primer dia donada la situació de deixadesa dels últims anys”, destacava l’alcalde Carlos Cordón. El baldeig dels carrers, la cura dels escocells i el reforç de la recollida de mobles són les mesures immediates que ha pres el nou executiu.

SENSE COST ADDICIONAL

Totes les accions del pla de xoc es troben dins dels costos del contracte actual del servei, destacava el regidor d’Espai Públic, Víctor Francos, que apuntava que també s’ha fet “una priorització dels serveis que prestem”.

Durant el darrer mandat “s’havia deixat de banda la neteja amb aigua dels carrers”, segons Francos, que assegurava que s’ha activat un pla immediat de baldeig  que farà que “abans de l’agost tota la ciutat  estigui baldejada”.

La segona mesura és la cura dels escocells perquè estiguin “nets, retallats i dignes”. Quatre brigades específiques -una de jardineria, una altra de plans d’ocupació, una altra de jardineria Cespa i una altra de neteja de la mateixa empresa- ho estan fent possible.

El tercer apartat del pla de xoc és el reforç de la recollida de voluminosos. “Al juliol Cerdanyola pateix una allau de mobles dipositats al carrer sense avís”, explicava Francos, que feia una crida al civisme de la població perquè truqui al servei i avisi: “No és només una qüestió d’imatge de la ciutat, sinó també un problema de seguretat, sobretot a l’estiu quan els nens juguen més al carrer”. Des del govern municipal es recorda que qualsevol empresa que porti un electrodomèstic o matalàs nou a un habitatge està obligada per llei a emportar-se el vell. En aquesta línia, Francos ha volgut deixar clar quin és el paper de l’Ajuntament: “Una cosa és la recollida d’un moble voluminós i una altra la recollida de pisos, i el municipi de Cerdanyola no te recollida pública de pisos”.

A L’AGOST ES RENTARAN ELS CONTENIDORS

El pla de xoc ha netejat també tots els marges del riu Sec i a l’agost està previst realitzar un pla específic per rentar les bateries de contenidors. “Una ciutat neta convida menys a l’incivisme”, es mostra convençut Cordón. “El civisme l’hauríem de garantir entre tots, i aquells que no el garanteixin, tenim mecanismes establerts perquè es puguin garantir de manera correcta”, apuntava. I aquí Francos feia una declaració d’intencions: “No hem vingut a posar multes, però no tenim por a posar-les”.

  • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C