El segon tram de les obres de Santa Marcel·lina comença dilluns

Les obres del carrer de Santa Marcel·lina continuen avançant i a partir del dilluns 8 de juny es canviarà de tram. S’obrirà al trànsit des del carrer del Torrent al passeig de Cordelles i es tallarà entre els carrers de Sant Antoni i Sant Daniel per dur a terme el canvi del col·lector en aquest tram. La circulació de vehicles direcció avinguda de la Primavera serà desviada per als carrer de Sant Daniel, Felicià Xarau i Torrent fins al passeig Cordelles i carrer de Lluís Companys. 

Durant el temps que durin les obres també: 

 • Es canviarà el costat de l’estacionament del carrer del Torrent, entre els carrers Bonasort i Santa Marcel·lina
 • Es mantindrà la doble circulació al tram del carrer de Pintor Togores per facilitar l’accés als pàrquings fins que es reobri la cruïlla del carrer de Sant Antoni
 • Es prohibirà l’estacionament del costat dels números imparells al carrer de Sant Antoni, entre carrers Bonasort i Santa Marcel·lina, per facilitar el doble sentit
 • Es garantirà l’accés als pàrquings el màxim de temps possible i s’avisarà amb antelació quan no es pugui accedir

La fase de l’obra entre els carrers de Sant Antoni i Sant Daniel creix en la seva complexitat d’execució doncs la posició del col·lector que s’està substituint és cada vegada més profunda. Això comportarà que l’obra necessitarà més espai físic per treballar a més profunditat, les distàncies de seguretat al voltant de la rasa oberta seran superiors i per tant més reduïts els espais de pas i de convivència per als vianants. També la velocitat d’execució de la substitució del col·lector serà menor i el temps d’afectació al veïnat i comerços superior.

El projecte donarà prioritat als vianants

Les obres de reurbanització i canvi del clavegueram del carrer de Santa Marcel·lina van començar el passat mes de febrer i s’han vist afectades per l’aturada provocada per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El projecte proposa la modificació de la secció del carrer. El carrer, de 10 metres d'amplada aproximadament, comptarà amb un carril central de 3,50 metres i dues voreres a cada costat d'uns 3,25 metres d'ample. Això comportarà l'eliminació de la franja longitudinal d'aparcament que actualment dóna la possibilitat d'aparcar a una trentena de vehicles dintre de l'àmbit d'actuació. A la zona central, comunicada amb l'espai de la plaça de la Torre Vermella, es planteja un espai amb prioritat per a vianants amb la calçada al mateix nivell de les voreres. Els acabats seran de peces prefabricades per les voreres, asfalt per la calçada i llambordins per alguns trams de calçada. Un cop enllestits els treballs, es pacificarà el trànsit al carrer i es prioritzaran les persones vianants. Paral·lelament es renovarà el mobiliari urbà i canviarà l'enllumenat públic.

 • Publicat a Ciutat

Els treballs de remodelació del carrer de Santa Marcel·lina comencen dilluns

Els treballs d’arranjament del clavegueram i de reurbanització del carrer de Santa Marcel·lina, entre el Passeig de Cordelles i el carrer de Sant Daniel, començaran aquest dilluns. L’actuació a fer al carrer de Santa Marcel·lina tindrà una durada de 5 mesos i s’ha adjudicat  a Asfaltos Barcino per un pressupost total de 858.858 euros.

La xarxa de clavegueram necessita una immediata substitució integral en l’àmbit del carrer de Santa Marcel·lina, ja que està molt deteriorada. Segons el consistori, ha sofert un seguit de reparacions importants en els darrers anys per clots a l’asfalt a causa d’enfonsaments del col·lector existent. En referència a la reurbanització, l’Ajuntament ha considerat la necessitat de canviar la secció del carrer santa Marcel·lina. Aquest forma part de la xarxa bàsica de 2n nivell pel que fa al pas de vehicles. A més, es tracta d’un carrer de marcat caràcter comercial, amb més de 20 botigues, però amb unes voreres estretes. En alguns casos no s’arriba a la vorera mínima per normativa actual d’1’ 80m.

Pacificació del vial i prioritat per als vianants, però eliminació de la franja longitudinal d’aparcament

El projecte proposa la modificació de la secció del carrer. El carrer, de 10 metres d’amplada aproximadament, comptarà amb un carril centrat de 3’50 metres i dues voreres a cada costat d’uns 3,25 metres d’ample. Aquest fet comportarà l’eliminació de la franja longitudinal d’aparcament que actualment dóna la possibilitat d’aparcar a una trentena de vehicles dintre de l’àmbit d’actuació. A la zona central, comunicada amb l’espai de la plaça de la Torre Vermella, es planteja un espai amb prioritat per a vianants amb la calçada al mateix nivell de les voreres. Els acabats seran de peces prefabricades per les voreres, asfalt per la calçada i llambordins per alguns trams de calçada. Un cop enllestits els treballs, es pacificarà el trànsit el carrer i es prioritzaran les persones vianants. Paral·lelament es renovarà el mobiliari urbà i es canviarà l’enllumenat públic.

Afectacions al trànsit i a la circulació d’autobusos

Les obres es duran a terme per trams, començaran per l’extrem del passeig de Cordelles i aniran avançant fins al carrer de Sant Daniel. Els talls de circulació aniran actualitzant-se i senyalitzant-se. A més, hi haurà moments puntuals que els pàrquings privats amb accés pel carrer de Santa Marcel·lina tindran l’accés restringit. Aquestes accions seran degudament comunicades per l’empresa a les persones afectades.
Els treballs també comportaran el desviament de les línies d’autobusos amb itinerari per aquest vial i l’anul·lació de les parades de Sant Casimir / Banús i Santa Marcel·lina / Pintor Togores. Les línies e3, B4, SU2 i N62 es desviaran per Francolí, Santa Anna, avinguda de Catalunya i Francesc Layret recuperant el recorregut habitual a partir del carrer de Lluís Companys.

La línia B2 anul·la el seu recorregut habitual pel carrer de Francolí i tindrà parades al carrer de La Clota amb passeig de Cordelles (provisional) i carrer de Santa Anna amb Camèlies (parada SU3). A partir del carrer de Lluís Companys també recupera el recorregut habitual. Des del consistori es recomana als usuaris que tinguin en compte l’increment de temps que poden comportar aquestes alteracions sobre els horaris habituals de pas. L’aparcament del carrer del Torrent (zona blava) quedarà anul·lat per possibilitar el doble sentit de circulació. Els contenidors existents aniran al tram de zona blava del carrer Bonasort.

 • Publicat a Ciutat

El PEM Guiera tancarà a l’agost per obres

Les instal·lacions del Parc Esportiu Municipal Guiera es remodelaran durant l¡agost. Les obres de reparació i manteniment previstes -amb una durada de sis mesos i l’import de l’adjudicació és de 1.252.470 euros- “responen a l’aposta del govern de prioritzar la millora dels equipaments existents”, s’assegura en un comunicat.

Les tasques previstes a l’equipament municipal contemplem la reparació integral de coberta existent al pavelló, que inclou la substitució dels finestrals i les claraboies. També a les pistes pavelló es farà el polit, envernissat i repintat del parquet. En l’àmbit de la piscina es reparà alguna biga de fusta i es sanejarà la resta, es buidaran les dues piscines per arranjar les juntes del terra i les parets. Les obres contemplen la renovació del sistema de climatització i ventilació de la instal·lació i totes les petites reparacions necessàries per posar al dia l’equipament. Finalment, també es farà l’arranjament de l’espai exterior (aparcament).
El Servei d’Esports i el d’Urbanisme treballen perquè la part de les obres que afecten a l’activitat diària estiguin enllestides a finals d’agost, abans que les entitats comencin la preparació de la temporada vinent. Per aquest motiu, el PEM Guiera romandrà tancat durant l’agost. Durant aquest mes les persones usuàries del PEM Guiera han pogut escollir entre no pagar la quota corresponent a l’agost o fer ús de les instal·lacions del Bosc Tancat. Els treballs a la piscina s’allargaran una mica més i la previsió és reobrir-la a mitjans de setembre. A partir d’aquesta data, les obres continuaran convivint amb l’activitat habitual de la instal·lació esportiva fins final d’any. - Redacció

 • Publicat a Ciutat

Llum verda a la modificació urbanística a l’entorn de Can Xarau

L’aprovació, amb un informe desfavorable de la Secretaria Municipal, permetrà  fer millores a l’equipament

“Mentre part de Can Xarau estigui qualificada com a zona verda, el govern no podrà fer les inversions que la zona esportiva necessita”. Així de clar i contundent es mostrava el regidor d’Urbanisme, Ivan González, per defensar la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la zona esportiva municipal de Can Xarau. El punt es va aprovar -amb el suport de Ciutadans, PDECAT, ICV-EUiA i el regidor no adscrit- i ha de permetre requalificar espais considerats com a zona verda per “adaptar-los a la realitat”, ja que el projecte previst fa anys a la zona no s’ha fet i sí que es volen ampliar les oficines de Can Xarau i cobrir les pistes a l’aire lliure.

Tots els partits destaquen la necessitat de millores a Can Xarau

La modificació urbanística es portava al ple amb informes favorables d’Intervenció i dels Serveis Urbanístics i un negatiu de Secretaria. Aquest últim informe desfavorable va ser el que va fer que PSC, ERC i PP votessin en contra malgrat considerar que les instal·lacions necessiten millores, però asseguraven no poder donar suport al canvi urbanístic quan hi ha un informe desfavorable de Secretaria. Des del PDECAT i C’S es votava a favor tot argumentat que cal fer prevaldre les necessitats de millora de les instal·lacions. “Cal cobrir pistes i fer ampliació oficines i votar en contra d’aquesta modificació significa travar la tasca diària dels nostres esportistes”, remarcava Encarna Linares (PDECAT), que com Pau Ortolà (C’S), també explicava que l’informe desfavorable de la Secretària Municipal no parla d’incompliment de la normativa urbanística. En aquesta línia, Ortolà demanava al govern més diàleg entre l’executiu d’Escolà i la secretària municipal. Per la seva banda, ERC també apuntava que Cerdanyola necessita unes instal·lacions esportives de qualitat que ara no té, però plantejaven que la ciutat també té una mancança d’equipaments culturals. “Què passarà amb la reserva per a equipaments culturals existent a Can Xarau que ara es perd?”, es preguntava el regidor Iñigo Enterría.

Pla d’auditories i adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

El ple de febrer també aprovava el Pla d’Auditories 2017-2019 per verificar l’activitat econòmico-financera de les diferents concessions que té el consistori. En aquesta línia, el regidor de Finances, Maurici Jaumandreu, defensava que les auditories són una “eina de control financer” per garantir una despesa ajustada al contracte i permeten detectar qüestions menors que s’han de corregir.

Entre els punts destacats d’un ple marcat per les mocions, també es va donar llum verda a l’adhesió de l’Ajuntament de Cerdanyola a la xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i al manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, elaborat pel Consell Municipal d’Igualtat. - NF

 • Publicat a Ciutat

Les obres a la plaça Penedès s’enllestiran al maig

Després que al setembre finalitzés la construcció del col·lector d’aïgues a l’avinguda Roma, l’Ajuntament continua les obres de millora del barri de Cerdanyola 2000 amb la remodelació de places com la Penedès, que es preveu que estigui enllestida al maig. La regidora d’Urbanisme a l’Ajuntament de Cerdanyola, Eulàlia Mimó, destaca que el projecte d’obres de Cerdanyola 2000, on des de fa anys es denunciava els problemes d’inundabilitat i el mal estat de les places, s’ha fet “amb la col·laboració dels veïns, que han marcat les prioritats”.

Primer de tot, per resoldre el tema de les inundacions, Mimó explicava que es va fer un estudi del clavegueram de la zona que va detectar que la zona afectada també recullia aigües de Serraperera i el sistema de recollida es col·lapsés. Per aquest motiu la primera fase de les reformes al barri va ser una inversió de 800.000 euros per col·locar un gran col·lector a l’avinguda de Roma que recull l’aigua provinent de Serraperera i la desvia cap al riu. Ara, la segona fase de les obres està centrada en les places que no tenen un aparcament a sota, ja que les altres necessiten solucionar problemes estructurals abans d’actuar sobre la plaça.  En aquesta línia, ja s’ha actuat a la plaça Empordà, on s’ha renovat el paviment, l’arbrat i la il·luminació amb un pressupost de 41.000 euros. Actualment s’està actuant, amb un import de 510.000 euros, al carrer Maresme i la plaça d’Andorra. En aquesta plaça s’ha renovat totalment la recollida d’aigües i també s’ha actuat sobre l’arbrat i els paviments. I la plaça Penedès, una de les que patia més el problema d’inundacions perquè les porteries de la zona es troben per sota del nivell de  la plaça, es renovarà totalment -amb un pressupost de 425.000 euros-, amb la creació de diferents nivells, rebaixant la plaça al nivell de les porteries i creant tres línies de recollida d’aigües. “És una plaça tancada que no tenia entrada pels serveis d’emergència, ara en tindrà i serà totalment oberta”, apuntava Mimó.
 
ARRANJAMENT DE VORERES
D’altra banda, el govern també destaca “l’arranjament de molts metres de voreres” al carrer de Diagonal i la millora de l’accessibilitat al carrer de Sevilla fins al col·legi Saltells. “Tot s’ha realitzat a través de diferents plans d’ocupació”, destacava el regidor d’Espai Públic, Félix Sánchez. Per la seva banda,  l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, remarcava “l’esforç important” que s’ha realitzat en fer un estudi previ per “poder trobar una solució definitiva”. El govern assegura que la tercera fase de les obres, l’actuació a les places amb parking a sota, “és una intervenció prioritària i necessària” que es vol incloure en el següent pla de mandat.

EL MUR DE LA PLAÇA ANDORRA NO TÉ PERILL, SEGONS EL GOVERN
La setmana passada, el portaveu del PP, Manuel Buenaño demanava a l’equip de govern que no deixés a mitges la rehabilitació de la Plaça d’Andorra i que “es trobi una solució urgent al mur que es troba davant el número 6”, ja que segons els populars, “podria caure i provocar greus accidents”. Des del govern municipal s’assegura no tenir constància de cap perill: “Si el PP té un estudi que informa d’aquest perill que ens el porti i farem una intervenció d’urgència”, assegurava Carmona, que anunciava que malgrat que no existeix perill, els murs es substituiran per baranes amb la col·laboració de l’AMB.

 • Publicat a Ciutat

Les obres de l’Ateneu dignifiquen l’equipament més utilitzat de la ciutat

Una festa amb jornada de portes obertes, música, espectacle infantil i brindis final ha servit perquè la ciutadania doni la benvinguda a la reforma de l’interior i l’exterior de l’Ateneu. Un equipament que va ser inaugurat a l’abril de 1983 i que actualment, 31 anys després, és el més utilitzat pels cerdanyolencs amb 100.000 visites anuals. “Aquí van començar la seva activitats moltes entitats de la ciutat, aquest és el cap i casal de la cultura a Cerdanyola”, remarcava l’alcaldessa Carme Carmona en els parlaments inaugurals. Per a la regidora de Cultura, Montse Montiel, amb les obres “s’ha recuperat i dignificat un dels edificis més importants de la ciutat”.

Concretament, els arquitectes directors de l’obra explicaven que s’ha renovat el paviment de la plaça de l’avinguda de la Primavera, s’han fet accessibles els accessos a l’edifici amb la construcció d’una rampa i l’antiga rampa d’accès al soterrani s’ha convertir en un pati anglès. A l’interior, s’ha adaptat la caixa escènica del teatre a les mides reglamentàries a nivell de seguretat i s’han solucionat els degotalls que afectaven a algunes de les aules de l’edifici. “Hem donat seguretat a l’edifici i a la plaça i ara estem canviant les butaques del teatre”, apuntava Carmona.

 • Publicat a Cultura
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

 • 24 Març 2016 18°C 8°C
 • 25 Març 2016 16°C 8°C