Informació ciutat de Cerdanyola del Vallès

La Generalitat finançarà el segellat definitiu de l’abocador de Can Planas

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat finançar la clausura definitiva del dipòsit controlat de Can Planas. L’actuació consistirà a segellar l’abocador, d’acord amb als estudis de compatibilitat de la instal·lació amb els residus existents i els usos urbanístics previstos, que seran objecte d’un altre projecte.

L’abocador de Can Planas el conformen un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta entre les dècades dels 70 i dels 90 per residus de diversa tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de metres cúbics. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), titular de la instal·lació, situada entre el Castell de Sant Marçal i la carretera BP-1413, va iniciar-ne la clausura l’any 1995.

Ara l’ARC atorgarà una subvenció a l’AMB, per finançar-ne el segellat, per un import màxim de 10,6 milions d’euros, provinents a parts iguals del Fons de Gestió de Residus Municipals i del Fons de Gestió de Residus Industrials. Aquests fons acumulen els recursos econòmics recaptats amb el cànon de residus municipals i amb el cànon de residus industrials. Els cànons són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus, i de tractament correcte dels residus.

  • Publicat a Ciutat

Les escoles tindran entrades i hores del pati esglaonades el proper curs

Com serà el nou curs escolar? Poc a poc les incògnites tenen resposta. Entrada esglaonada a l’escola i grups estables d’alumnes al menjador i al pati. Educació ha presentat el pla d’actuació per als centres educatius que inclou els criteris organitzatius i sanitaris per al curs 2020-2021. L’executiu invertirà per al proper curs, que començarà el 14 de setembre, 370 milions d’euros, dels quals 233 aniran destinats a contractar 5.000 professionals en l’àmbit educatiu.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que, “després de l’entorn familiar, l’escola és l’entorn de seguretat més important per l’alumne”. El pla -que pretén doncs establir les bases perquè el curs vinent es pugui reprendre amb les màximes garanties, “buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat”- es basa principalment en l’organització entorn a grups de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes.

Menjador escolar

Els centres que tenien menjador escolar a primària en funcionament, en tindran també aquest setembre, segons ha anunciat Bargalló: “I també els instituts que tenien cantines”. Pel que fa als criteris tècnics, ha detallat que el Departament proposa, si l’organització del centre ho permet, que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte, que hauran de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. En el menjador hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. En cas que hi hagi grups diferents, s’haurà de mantenir la separació entre les taules i, en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns. “Els alumnes hauran de rentar-se les mans abans i després. També s’haurà de ventilar i netejar l’espai”, remarcava Bargalló. A més, les activitats posteriors als àpats s’hauran de realitzar preferentment a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la mascareta. També es podran utilitzar espais interiors, si és possible per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per infants d’un mateix grup, caldrà garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.

Pati

D’altra banda, la sortida al pati haurà de ser esglaonada en tots els centres. “Dependrà de les dimensions del pati, de la realitat física del pati i de si l’hauran d’utilitzar diferents grups estables”, explicava Bargalló. Així doncs, el centre educatiu, en la seva organització horària, haurà d’establir els torns d’esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de mantenir entre ells la distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir, caldrà l’ús de mascaretes.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre també es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. El centre identificarà tots els accessos possibles, i establirà els punts d’entrada i sortida i marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.

Els adults que acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i hauran de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. “Les famílies no tindran accés a l’escola excepte quan ho requereixi el centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures higièniques necessàries”, remarcava el conseller.

  • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C