Informació ciutat de Cerdanyola del Vallès

La Covid-19 ha provocat més morts entre els homes amb menys de 75 anys

Les defuncions per COVID-19 a Catalunya mostren comportaments diferents per sexe i edat. En nombres absoluts, s’observen més defuncions entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75 ja que la més alta esperança de vida de les dones suposa una forta feminització de la població d’edat elevada. Així ho conclou l’informe Anàlisi de les defuncions observades i esperades durant l’epidèmia de Covid-19 a Catalunya de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L’estudi també determina que la incidència, mesurada amb la taxa bruta de mortalitat, és superior en els homes que en les dones en tots els grups d’edat.

Més de 12.146 defuncions entre el 7 de març i el 25 de maig

L’informe ha estudiat el període comprès entre el 7 de març i el 25 de maig, quan es van registrar 12.146 defuncions causades per la COVID-19. Aquesta xifra suposa una taxa bruta de 158,7 defuncions per 100.000 habitants. De les 12.146 defuncions, el 51,5 % van ser dones i el 48,5 % homes, i suposa una taxa bruta de mortalitat de 160,4 defuncions per 100.000 dones i 157,0 defuncions per 100.000 homes

Per grups d’edat es van produir el 6,4% de defuncions en menors de 65 anys, el 12,0 % entre 65 i 74 anys i el 81,7 % en població de 75 anys i més. La taxa bruta de mortalitat va ser de 12,5 defuncions per 100.000 habitants menors de 65 anys, 196,7 defuncions per 100.000 habitants entre 65 i 74 anys, i 1.369,8 defuncions per 100.000 habitants de 75 anys i més.

L’informe també estima que la Covid-19 ha suposat un excés de defuncions a Catalunya de 6.482 entre el 13 de març i el 22 d’abril de 2020, cosa que representa un excés d’un 92,7%. Durant aquest període de 41 dies s’han observat 13.476 defuncions per totes les causes, quan se n’esperaven 6.994 tenint en compte les defuncions diàries per a totes les causes dels últims 5 anys.

La població menor de 65 anys pràcticament no presenta excés de defuncions (18,1%), en canvi, la població de 75 anys i més és el grup on la diferència entre les defuncions observades i les esperades és més gran (106,9%).

L’informe també valora que si no tenim en compte les morts per COVID-19, entre el 2 i el 24 d’abril s’han evitat 1.415 morts no COVID-19 arran del confinament, defuncions causades per accidents de trànsit o accidents laborals, entre d’altres.

Les dades de defuncions per COVID-19 s’han obtingut a partir de la informació proporcionada per les empreses de serveis funeraris que declaren al Departament de Salut el nombre de morts per COVID-19, que es complementa amb les notificacions recollides pel Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), i les dades del total de defuncions observades des de l’1 de desembre de 2019 fins al 24 d’abril de 2020 provenen del Registre Central d’Assegurats (RCA) del CatSalut.

  • Publicat a Ciutat

Com serà el retorn a les escoles al setembre?

El Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes han acordat adoptar l’activitat lectiva presencial com a principi general per a l’inici i el desenvolupament del curs escolar 2020-2021 amb el màxim de garanties necessàries. L’acord, a què s’han adherit totes les comunitats, excepte Madrid i País Basc, recull orientacions per reforçar els dèficits d’aprenentatge provocats per la suspensió d’activitat educativa presencial a causa de l’Covid-19 i per reduir la bretxa digital.

El curs començarà a les dates habituals del mes de setembre, complint el mínim de 175 jornades lectives i adaptant la seva aplicació a les circumstàncies concretes dels centres. L’activitat lectiva presencial serà el principi general. Els centres educatius adaptaran, en totes les etapes i ensenyaments, les seves programacions didàctiques per recuperar els aprenentatges imprescindibles no assolits arran de la pandèmia i permetre així a l’alumnat assolir els objectius previstos. Cada centre haurà de tenir de forma complementària un Pla d’Inici de Curs i Plans de Contingència que prevegin les actuacions a realitzar en funció dels diferents escenaris que puguin anar presentant.

Limitació de contactes i mesures de prevenció

Els ministeris de Sanitat i Educació han elaborat un document que servirà de base als centres educatius En l’educació infantil, fins a 4t de Primària inclòs, s’ha definit que es poden establir grups estables d’alumnat, idealment amb 15 alumnes (màxim 20), que poden socialitzar sense mantenir la distància interpersonal de forma estricta. Per la seva banda, a 5è i 6è de Primària, Educació Secundària i Batxillerat els espais es reorganitzaran de manera que es compti amb una separació de al menys 1,5 metres entre les taules. Es prioritzarà així mateix, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i de lleure, en lloc dels tancats.

Pel que fa a la mascareta en educació infantil no és obligatòria i en Primària, de 1r a 4t, tampoc serà necessari el seu ús si s’està amb el grup estable de convivència. Si se surt de la mateixa s’haurà de dur posada quan no es pugui mantenir la distància de 1,5 metres.

Per als alumnes a partir de 5è de Primària l’ús de mascareta serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància interpersonal de 1,5 metres però no quan s’estigui assegut al pupitre.

Què diu el Departament d’Educació?

Tot i que Catalunya s’ha adherit a l’acord, el Departament d’Educació reitera que les competències educatives, segons l’actual marc jurídic, les té en exclusiva el govern de la Generalitat. Educació assegura que treballa amb Salut la conciliació de les mesures sanitàries que caldrà prendre per a l’obertura del curs, pel que fa a prevenció, higiene i seguretat dels espais educatius, l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis, i que caldrà acordar amb els serveis de prevenció de riscos laborals propis i presentar prèviament als representants de la comunitat educativa. Finalment, el departament recorda que manté el compromís de prioritzar la presencialitat de l’alumnat en els espais educatius per a l’activitat lectiva del curs 2020-2021.

  • Publicat a Ciutat
Subscripció a aquest canal RSS

Mou-te de manera segura. Per protegir-te a tu i als altres

15°C

Cerdanyola del Vallès

Humitat: 59%

Vent: 9.66 km/h

  • 24 Març 2016 18°C 8°C
  • 25 Març 2016 16°C 8°C